กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานผลการพิจารณาและซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากลจำนวน ๘ รายการ
รายงานผลการพิจารณาจัดจ้างสำรวจและจำทำข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ้นทะเบียนยูเนสโก
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานด้านเครือข่ายวัฒนธรรม
รายงานจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๑ คันพร้อมเบิกจ่าย
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดนตรีไทยภาคปฎิบัติ) รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร จำนวน ๒ เครื่องและเครื่องพิมพ์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานและผนังห้องทำงานผู้อำนวยการกองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรมชั้น ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและจ้างทำป้ายเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ นายพิชัย นิรันต์ สาขาทัศนศิลปฺ(จิตรกรรม)พุทธศักราช ๒๕๔๖
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์งานเปิดบิานศิลปินแห่งชาติ นายพิชัย นิรันต์สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๔๖
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างสำหรับจ้างเหมาจัดนิทรรศการ "โขน" มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๗ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุ จำนวน ๕๓ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหน่่วยจัดเก็บข้อมูลฮาร์ดดิสก์และแผงวงจรหลักคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมการฝึกอบรมสร้างสรรค์งานสีด้วยอะคริลิคตามโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๔ รายการ
จ้างเหมาตกแต่งเวทีและสถานที่ เช่าเต็นท์ เก้าอี้ และทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานหออัครศิลปินสืบสานงานศิลป์เพื่อเด็กไทย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๕ รายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศและรถบรรทุก ๖ ล้อของวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)