กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเต็นท์ผ้าใบหลังอาคารหออัครศิลปิน
วธ.จับมือ บมจ.อสมท รณรงค์ใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๘๖ พรรษา
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์แบบฟอร์ม และสติกเกอร์งานทะเบียนและการอนุญาตประกอบกิจการ
ผลการพิจารณาและขอนุมัติจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้แทนกลุ่มฯจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม เพื่อเป็นสมาชิกและคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพร้อมติดตั้ง จำนวน ๕๑ ป้าย
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้สำหรับดำเนินโครงการต่างของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๑คันเพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการภายในจังหวัดสงขลาและสตูล ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มกราคม ๒๕๖๑
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๑ คันเพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดสตูลระหว่างที่ ๑๘-๒๑ มกราคม ๒๕๖๑
รายงานขอจ้างและจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้างทำเข็มและโล่ศิลปินแห่งชาติ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาจัดงานถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ:ศิลปินแห่งชาติสัญจร
ผลการพิจารณาและขออนุม้ติจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๕๔ รายการ สำหรับใช้ในโครงการ"ครูศิลปะสร้างสรรค์งานศิลปินแห่งชาติ(จิตรกรรม) รุ่น ๙ " ณหออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี
สัญญาซื้อขายกระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม ขนาด เอ ๔
จ้างพิมพ์หนังสือศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างพิมพ์สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ
(ร่าง)รายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้างผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่น"รามเกียรติ์ จากจิตรกรรมรอบพระระเบียงพระอุโบสถวัดศรีรัตนศาสดาราม ตอน รามาวตาร"ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
สัญญาจ้างทำป้ายแสดงผังบริเวณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
รายงานผลการจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอนุญาตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และสื่อโฆษณา ภาพยนตร์และวีดิทัศน์
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างพิมพ์หนังสือ "เทศกาลแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทั่วไทย ๒๕๖๑"
ผลการพิจารณาและขอนุมัติซื้อหลอดไฟฟ้าเวที จำนวน ๖ รายการ
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างซ่อมเลนส์ซุมออโต้โฟกัส AD-S NIKKON ขนาด ๒๔-๑๒๐ มม F/๔ G ED VR NO ๖๒๑๗๙๘๐๕ จำนวน ๑ ตัว
สวธ.ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 [101] 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)