กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
ลงนามสัญญาแก้ไขสัญญา งานจัดซื้อเก้าอี้สำหรับห้องจัดเลี้ยง จำนวน ๕๐ ตัว
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อกระดาษชำระ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุ จำนวน ๑๑ รายการ
รายงานขอจ้างพิมพ์หนังสือวัฒนธรรมการอยู่อาศัยในอาคารชุด ฉบับปรับปรุง
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์หนังสือ "อาหารไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม"
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
แจ้งปรับการจราจรทางเข้า – ทางออก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และปิดการจราจรประตูทางเข้าหอประชุมเล็ก ด้านถนนเทียมร่วมมิตร
สวธ.ขอเชิญประชาชนร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ ณ วัดสุทธาโภชน์
ลงนามแก้ไขสัญญา งานจ้างทำสื่อสำรวจความมั่นใจของคนไทยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำม้นเชื้อเพลิง)
รายงานผลการพิจารณาสั่งจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานและผนังห้องทำงานผู้อำนวยการกองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม ชั้น ๔
รายงานผลการพิจารณาและจ้างสำรวจและจัดเก็บข้อมูลข่าว (Clipping) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(ร่าง)รายงานขอซื้อครุภัณฑ์คอมเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การสอบคัดเลือกและปฐมนิเทศ โครงการพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานขอความเห็นชอบจ้างทำตรายาง จำนใน ๑๒ รายการ พร้อมเบิกจ่าย
วธ.จัดพิธีรับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับบุคคล/องค์กรดีเด่น ในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ยกย่อง ๓ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเชิดชู ๖ เยาวชน ๖ บุคคล พร้อม ๑๐ องค์กร ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ทั้งระดับชุมชน ท้องถิ่นและระดับประเทศ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อตู้คอนเทนเนอร์และชั้นวางของพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ตู้
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบำรุงรักษาเครือข่าย(Network)ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)