กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็ํกทรอนิกาศ์จ้างจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม แห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ษศ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ เพลนารี่ฮอล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในครั้งที่ ๑
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างทำเข็มและโล่เชิดชูเกียรติให้ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมลิฟท์โดยสาร
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๖ คัน และรถโดยสารปรับอากาศ ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๙ คัน
รายงานผลการพิจารณาและจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เนื่องในการจัดงานรัตนกวีสี่แผ่นดิน"สุนทรภู่" จำนวน ๑ ป้าย
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดนิทรรศการ
รายงานผลการพิจารณราและจัดจ้างสำหรับจ้างเหมาจัดนิทรรศการ"มะขายยักษ์ อัศจรรย์ ตำนานุนแผน รุกข มรดกของแผ่นดิน" ณ วัดแค จังหวัดสุพรรณบุรี
รายงานผลการพิจารณาและจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ"ศิลปินแห่งแผ่นดิน สืบสานวิถึถิ่น นำอัตลักษณ์ไทยก้าวไกลสู่สากล"
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศในการเดินทางไปราชการจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)จำนวน ๑ คัน เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติราชการภายในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๔๙ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกาศผลการประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษาถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในหนังสือพิมพ์รายวัน
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างเช่ารถตู้บริการรวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน
สวธ.แจ้งการบำเพ็ญกุศลศพ พล.ต.อ. วสิษฐ เดชกุญชร ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๔๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ และรถบรรทุก ๖ ล้อ เพิ่อใช้ในโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ : กิจกรรมศิลปินแห่งชาติสัญจร สืบสานศิลป์อันดามัน จังหวดกระบี่
รายงานผลการพิจารณาและจ้างทำถุงผ้าใส่เอกสารชุด ยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๑๕ รายการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)