กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)จำนวน ๑ คัน เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่ ๙-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์เวที ศูนย์วัฒนธรรม
สวธ.แจ้งการบำเพ็ญกุศลศพ ประเวศ ลิมปรังษี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๓๒
รายงานผลการพิจารณาและซื้อวัสดุสำนักงานในการดำเนินการจัดอบรมวิทยากรมารยาทไทยให้กับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงาน(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน และค่าเรือข้ามฟาก) จำนวน ๑ คัน เพื่อนเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที ๗-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุจัดทำป้ายเวที จำนวน ๙ รายการ
สวธ.ขอเชิญประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ ทัศน์ เรื่อง แนวทางในการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์วารสารวิจัยวัฒนธรรม
รายงานผลการพิจารณาและจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รุนที่ ๑ หลักสูตรผู้บริหารเครือข่ายวัฒนธรรม จำนวน ๔๕ เล่ม
สวธ.ร่วมกับยูเนสโก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเข้มเตรียมความพร้อมสร้างผู้เชี่ยวชาญ นำหลักสากลมาใช้ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย เพื่อดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาฯ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน) จำนวน ๑ คัน ระหว่างวันที่ ๔-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดบรีรัมย์
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน) จำนวน ๑ คัน ระหว่างวันที่ ๓-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นพหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดบุรีรัมย์
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาซักผ้าม่าน เก้าอี้ โซฟา และพรมปูพื้นห้องสมุดวัฒนธรรม
รายงานขอจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม
รายงานผลการจัดจ้างทำสูจิบัตรสำหรับการแสดงคอนเสิร์ตเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติเป็นปีที ๙๕ ณ นครเจนีวา สมาพันธ์รฐสวิส
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างซักผ้าคลุมโต๊ะ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน) จำนวน ๒ รุ่นๆละ ๕ คันรุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดราชบุรี
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์วารสารวิจัยวัฒนธรรม
รายงานผลการพิจารณาและจ้างจัดทำโล่เชิดชูเกียรติการแต่งกายแบบไทยย้อยยุค เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)