กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานผลการพิจารณาและจ้างทำถุงผ้าใส่เอกสารชุด ยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๑๕ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดนิทรรศการเนื่องในงานแถลงข่าววัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ "รุกขมกดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี"และเปิดตัวหนังสือ"รุกข มรดกของแผ่นดิน"พร้อมทั้งมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชนที่มีคุณูปการในการสืบสานตำนานต้นไม้
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์หนังสือ โมเดลโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันื้เชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง)
สวธ.เปิดบ้าน อ.ประเทือง เอมเจริญ ศิลปินแห่งชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ถ่ายทอดงานศิลป์ จุดไฟศิลปะให้เยาวชน กระตุ้นการท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ให้ท้องถิ่น
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอกาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน)จำนวน ๑ คัน ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดพะเยา จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อต้นไม้ จำนวน ๗ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ
(ร่าง)รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ เพลนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างทำตรายาง
ยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง)
รายงานผลการพิจารณาและจ้างผลิตสปอตเพื่อประชาสัมพันธ์กองทุนส่งเสริมวัฒนธรรม
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาสพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน)จำนวน ๑ คันและจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน) จำนวน ๔ คัน ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓๐ รายการ
สวธ.จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานระหว่างศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สวธ.เชิญชมเสน่ห์บนปลายเท้า บันเลต์ยอดเยี่ยมจากนครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างเหมาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้ำค่าบ้านนายประเทือง เอมเจริญ ศิลปินแห่งชาติ"ประเทือง: ศิลป์" อาจารย์ประเทือง เอมเจริญ ลมหายใจบนผืนผ้าใบ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)