กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ
ขออนุมัติยกเลิกจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง(เสริม)ตู้ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์และสายไฟเมนพร้อมติดตั้ง สำหรับหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ๑ ระบบ คร้้งที่ ๒
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างซ่อมรถกอล์ฟไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน
ภาษาชาติพันธุ์ (ภาคอีสาน) : ภาษาญ้อ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซ์้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมห้องน้ำ จำนวน ๘ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)
รายงานผลการพิจารณาขออนุมัติสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จากผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงร่าย
รายงนผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาจัดพิมพ์สติกเกอร์สำหรับจัดคัดกรองในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-๑๙
รายงานผลการพิจารณาและขอซื้อวัสดุอุปกรณ์
ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใบ้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อหนังสือสำหรับกิจกรรม "ตามรอยวรรณกรรมผีเสื้อและดอกไม้" จำนวน ๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและขอซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๒ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์สูจิบัตรกิจกรรม "เปิดบ้านแหล่งเรียนรู้" โครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ภาษาชาติพันธุ์ (ภาคเหนือ) : ภาษาเลอเวือะ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติให้สั่งจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องฉายภาพยนตร์ดิจิตอลและระบบเสียงห้องฉายภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ
ลงนามสัญญา จ้างทำงานพัฒนาเว็บไซต์วงดุริยางค์เยาวชนไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เรื่องเล่า...สมัยพุทธกาลเกี่ยวกับประเพณีชักพระ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)