กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
วธ.เปิดถนนสายวัฒนธรรมสวรรคโลก “รถไฟ เรือเมล์ ยี่เก ตำรวจ”
วธ.เปิดประสบการณ์งานศิลป์ระดับโลก โดยศิลปินแห่งชาติและนานาชาติ
วธ.เปิดถนนสายวัฒนธรรม “ตลาดริมรั้ว ย้อนรอยชากังราว” กำแพงเพชร
ผลการคัดเลื่อกต้นไม้"รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี"
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน) จำนวน ๑๒ คันเพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการและเป็นพาหนะของผู้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างนักคิด นักสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ ไปศึกษาดุงาน ณ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน อาคารศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเสียงโสตทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือกครั้งที่ ๒
รายงานขอซื้อเครื่องดนตรีสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)จำนวน ๑ คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและสิ่งหล่อลื่นสำหรับรถตู้ปรับอากาศที่จ้างเหมาฯจำนวน ๑ คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอกาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๑ คันเพิ่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการภายในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัย ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
รายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน) จำนวน ๑ คัน ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดสุโขทัย
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ สารคดีประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยวิธีคัดเลือก
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง
สวธ.ร่วมกับ บมจ. อสทม ลูกทุ่งมหานคร จัดงานแถลงข่าว “มหานครอวอร์ดส” ครั้งที่ ๑๔
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างทำสื่อสำรวจความมีน้ำใจของคนไทย
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างเพิมพ์เอกสารเผยแพร่บทเพลงในดวงใจร่มพระบารมี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 [105] 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)