กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาพิมพ์ภาพไวนิล ประชาสัมพันธ์งานการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ป้าย พร้อมติดตั้งและรื้อถอน
รายงานผลการพิจารณาและซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อผ้าไหมมัดหมี่สำหรับตัดชุดเครื่องแต่งกายของวงครูดนตรีไทยอาวุโสและวงบ้านปลายเนินในกิจกรรมการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและให้จ้างเหมาบันทึกภาพและเสียง การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถจำนวน ๕ คัน(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาเช่ารถบรรทุก ๖ ล้อขนาดใหญ่ พร้อมลิฟท์ขึ้นลง(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อขนเครื่องดนตรีขนาดใหญ่ การอบรมเชิงปฎิบัติการทางดนตรีสากล(ค่ายดนตรี) และการขับร้องประสานเสียง(ค่ายขับร้อง)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศและรถบัสปรับอากาสในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพิ่อเป็นพาหนะในการดำเนินงานเดินทางในกิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการฯ
สวธ.จัดกิจกรรม นาฏยรื่นรมย์ สานศิลป์ รักษ์โขนไทย ถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ
ใยกัญชง มหัศจรรย์เส้นใย แห่งสายวัฒนธรรมชาวเขาเผ่าม้ง
ใยกัญชง มหัศจรรย์เส้นใยแห่งสายวัฒนธรรมชาวเขาเผ่าม้ง พืชเศรษฐกิจที่เป็นความหวัง
รายงานผลการพิจาณาและสั่งจ้างเหมาบริการขนย้ายเอกสารของกลุ่มการคลังจำนวน ๒๕๐ กล่อง
จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๕ คัน (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาจัดทำกระเป๋า เพื่อใช่้บรรจุเอกสารการอบรมเชิงปฎิบัติการทางดนตรีสากล(ค่ายดนตรี) และการขับร้องประสานเสียง(ค่ายขับร้อง)
ข้อมูลรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมาจัดทำวีดิทัศน์เผยแพร่ผลงานของนางสาววนิดา พึ่งสุนทร ศิลปินแห่งชาติ โครงการเผยแพร่ผลงานศิลปินแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ จำนวน ๒ เรื่อง
รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติให้พิมพ์โปสเตอร์ บัตรเชิญพร้อมซอง และสูจิบัตร การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง-สิ่งหล่อลื่น) จำนวน ๒ คัน
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือโขน:มรดกวัฒนธรรมของมนุษย์ชาติ(Kho:Cultural Heritage of Humanity)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างบันทึกภาพนิ่งต้นไม้ "รุกข มรดกของแผ่นดิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างผลิตสื่อวีดิทัสน์ ๑๐ สุดยอดตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรม

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)