กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
พ่อครู บุญศรี รัตนัง ศิลปินแห่งชาติ สาขาการแสดง (ดนตรีพื้นบ้านล้านนา)
“บุญศรี รัตนัง” ครูผู้สืบสาน ต่อยอด ให้ดนตรีพื้นบ้านล้านนาไม่สูญหายไปตามกระแส
สวธ.จัดกิจกรรมตามรอยวรรณกรรม เจ้าจันท์ผมหอม รางวัลซีไรต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ผลงานของนายเจริญ มาลาโรจน์ (มาลา คำจันทร์) ศิลปินแห่งชาติ
สวธ.แจ้งการบำเพ็ญกุศลศพ นายอุทัย แก้วละเอียด มือระนาดเอกชั้นครู ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พุทธศักราช ๒๕๕๒
ใบสมัครชุมชนโครงการผลิตสื่อเผยแพร่ทางโทรทัศน์ การสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนโดยใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๓
หอศิลป์เอมเจริญ รุ้งทองแห่งงานศิลป์อันทรงพลังบนผืนผ้าใบ
แวะหอศิลป์เอมเจริญ ยลจิตรกรรมล้ำค่า ณ ริมโค้งแม่น้ำแม่กลอง
สวธ.เปิดหอศิลป์บ้านศิลปินแห่งชาติ กมล ทัศนาญชลี ศิลปินสองซีกโลก แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญางานศิลปะจิตรกรรม-สื่อผสมร่วมสมัยของประเทศ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นนักดนตรีวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กลุ่มดรัมไลน์คัลเลอร์การ์ด)
จัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้น ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๖๓
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อ DRUM สำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Fuji Xerox
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสีย
ลงนามในสัญญาจ้างทำของจ้างผลิตสื่อเผยแพร่ทางโทรทัศน์ การสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนโดยใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ และขออนุมัติคืนหลักประกันการเสนอราคา
รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องทำน้ำเย็น (CHILLER) ของระบบปรับอากาศหลักหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระยะเวลาดำเนินงานนับถัดจากวันลงนามในสัญญา จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
รายผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถจำนวน ๕ คัน (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)
ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ลั่นทม ผกางามแห่งอุษาคเนย์
เรื่องเล่าสมัยพุทธกาล “ประเพณีบุญข้าวจี่”
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา อาหารชาติพันธุ์ “อาหารเป็นยา”
บนพื้นที่สูงเป็นป่าเขาทุรกันดาร จึงต้องเลือกรับประทาน “อาหารเป็นยา”
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริหารเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)
รายงานผลการพิจารณาและการจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๖๓ รายการ สำหรับใช้ในโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ กิจกรรมศิลปินแห่งชาติและนานาชาติสัญจร ๒๕๖๓

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)