กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุสำหรับทำป้ายฉากเวที จำนวน ๕ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ ๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๒,๖๐๐ รีม
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศสำหรับเดินทางไปราชการจังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ระหว่างวันที่ ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศ สำหรับเดินทางไปราชการจังหวัดพิษณุโลกระหว่างวันที่ ๔-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
วธ.เปิดให้บริการแล้วระบบจองศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยออนไลน์ สะดวก-รวดเร็ว-ทันสมัย รองรับนโยบายรัฐบาล “ไทยแลนด์ ๔.๐”
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดช่อดอกไม้มอบแก่ตัวแทนศิลปินของหน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรมการแสดงภายใต้โครงการร้องรำทำเพลง บนพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการเช่ารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่าา ๑๕ ที่นั่้ง จำนวน ๒ ตัว พร้อมพนักงานขับรถ รวมค่าผ่านทาง ค่าจอดรถ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อนใช้ในระหว่างการเดินทางไปจัดการแสดงคอนเสิร์ตเผยแพร่เกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธฺวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสวันเคล้ายวันประสูติเป็น ๙๕ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และสาธารณรัฐผรั่งเศส ระหว่างวันที่ ๕-๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์"สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านการส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง"
รายงานงผลการพิจารณาและจ้างซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการเครื่องโปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุุด
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน) จำนวน ๑ คัน เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการร้องรำทำเพลงบนพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างเดือน กรกฎาคมถึงกันยายน ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ของอาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรมอาคารศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และอาคารสำนักพิจจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดนิทรรศการในงานแถลงข่าวระบบจองสถานที่ออนไลน์ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย(E-Booking)
รายงานผลการพิจารณาและจ้างซ่อมเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง
รายงานการพิจารณาและจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
สวธ.เปิดตัวหนังสือ “รุกข มรดกของแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ เชิดชูคนรักษ์ต้นไม้ ใช้มิติวัฒนธรรมเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว สร้างกระแสอนุรักษ์ต้นไม้ทรงคุณค่า
รายงานผลการพิจารณาและจัดนิทรรศการเนื่องในงานแถลงข่าววัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ "รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี" และเปิดตัวหนังสือ"รุกข มรดกของแผ่นดิน" พร้อมทั้งมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชนที่มีคุณูปการในการสืบสานตำนานต้นไม้
สวธ.จัดงานรัตนกวีสี่แผ่นดิน “สุนทรภู่” ปลุกเยาวชนสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์หนังสือ โมเดลโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซนต์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)