กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างสำหรับจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการโครงการตามหาบุคคลในภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๓ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมพื้นอาคาร ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)จำนวน ๑ คัน เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการภายในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)จำนวน ๑ คัน เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
วธ.เปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องยิ่งใหญ่ “รามเกียรติ์” หวังให้เด็ก-เยาวชน ๔.๐ เข้าถึงมรดกภูมิปัญญาของชาติโดยง่าย
บอร์ดมรดกภูมิปัญญาฯ ประกาศขึ้นทะเบียน ๑๘ รายการ ๖ สาขา “ปอยส่างลอง-ถือศีลกินผัก-เล่นสะบ้า-ขนมฝรั่งกุฎีจีน-แข่งเรือยาวขึ้นโขน-ชิงธง” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
รายงานขอจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐ ที่นั้ง จำนวน ๒ คัน พร้อมพนักงานขับรถ รวมค่าผ่านทาง ค่าจอดรถ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ณ มาฑลไห่หนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่ ๖-๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ พานดอกไม้ และที่ตั้งพระพุทธรูปกิจกรรม"รดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม และผุ้บริหารงานวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๒ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างเหมาปรับปรุงห้องสรงในห้องประทับและห้องตามผู้ตามเสด็จจำนวน ๓ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างพิมพ์สูจิบัตร งานศิลปะการเสอนแสดงพื้นบ้าน "สานสัมพันธ์ไทย-จีน" จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างพิมพ์แผ่นผับประชาสัมพันธ์โครงการมอบรางวัลบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๘,๐๐๐ แผ่น
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๖ รายการ
ซื้อเครื่องโทรสารและถังต้มน้ำไฟฟ้า
สัญญาซื้อเครื่องดนตรีสากล
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์(รวมค่าเช่ารถค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)
รายงานผลการพิจารณาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและเหมาบริการรถตู้ปรับอากศพนักงานขับรถ จำนวน ๑ คันระหว่างวันที่ ๒๒-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดเพชรบุรี
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถจำนวน ๑ คัน ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นพาหนะในการดินทางไปราชการจัดงหวัดกำแพงเพชรบุรี
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)