กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
จ้างจัดพิมพ์หนังสือ "ฮักแพงเมืองกาฬสินธุ์"
การจัดจ้างพิมพ์เกียรติบัตร จำนวน ๒๐,๐๐๐ แผ่น
การประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาสนามหญ้าและสวนไม้ประดับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
จ้างพิมพ์โปสการ์ดประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานศิลปินแห่งชาติ จำนวน ๔,๐๐๐ ชุด
จ้างพิมพ์การ์ดและที่คั่นหนังสือรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย(เพิ่ม)
จ้างพิมพ์หนังสือ "อัตลักษณ์อาหารไทย ๔ ภาค"พิมพ์ครังที่ ๔
จ้างพิมพ์หนังสือแนวทางปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม
จ้างพิมพ์หนังสือ "การเล่านของเด็กไทย พร้อมวีดิทัศน์สาธิต"
จ้างเหมาบริการเช่ารถโดยสารปรับอากาศสำหรับคณะผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพิ่อใช้ระหว่างการเดินทางเข้าร่วมการเจรจาหารือความร่วมมือเครือข่ายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
คำสั่งยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์และคำสั่งยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์
จ้างเหมาบริการจัดหาบุคคลภายนอปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผลการคัดเลือกโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุนหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
จ้างเหมาบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รายละเอียดและขอบเขตของงานการจัดจ้างพิมพ์แผ่นพับเทศกาล"กรุงเทพฯ:เมืองอาหารอร่อย" / ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
จ้างพิมพ์หนังสือบูรพศิลปิน พ.ศ. ๒๕๕๘
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างเหมาติดตั้งระบบปรับอากาศหออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีพิเศษ
จ้างเหมาบริการเชื่อมโยงสัญญาณอินเทอร์เน็ตของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 [167] 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)