กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ รถบัสโดยสาร ป้ายฉากเวทีการแสดงและจัดช่อดอกไม้สด กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทางขับร้องประสานเสียง ณ จังหวัดชลบุรี(ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายฉากเวทีการแสดง(ป้ายไวนิล)ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนชลราษฎร์อำรุง จังหวัดชลบุรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมารถตุ้ปรับอากาศ รถบัสโดยสาร ป้ายฉากเวทีการแสดงและจัดช่อดอกไม้สด กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทางขับร้องประสานเสียง ณ จังหวัด ชลบุรี(ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดช่อดอกไม้สด ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนชลราษฎร์อำรุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
รายงานผลการขอจัดซื้อหมึกเครื่องโทรสาร
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๓ คัน
การสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑
สวธ.ร่วมกับสมาคมการอ่านเขียนเรียนรู้แห่งประเทศไทย-นานาชาติ จัดสัมมนานานาชาติ เรื่อง การอ่านเขียนเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ รถบรรทุก ๖ ล้อและรถบัสโดยสาร เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดชลบุรี
แก้ไขสัญญาจ้างติดตั้งอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์สื่อดิจิตอลทางจอภาพ(Digital Sigmage) จำนวน ๑ ระบบ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์หนังสือวัฒนธรรมการอยู่อาศัยในอาคารชุด
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศสำหรับคณะผุ้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและผุ้แทนแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพิ่อใช้ระหว่างการเดินทางเข้าร่วมโครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน กิจกรรมการจัดการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครื่องข่ายแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมดีเด่น ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม-๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ประเทศญี่ปุ่น
สวธ.จัดกิจกรรมโครงการเทิดพระเกียรติ-เผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติปีที่ ๙๕ นำการแสดงดนตรีคลาสสิก-ศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทย เผยแพร่สู่สายตาชาวสวิส-ฝรั่งเศส
รายงานผลการพิจารณาและจ้างซ่อมแซมท่อน้ำฝนกองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน) จำนวน ๑ คัน เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดพิจิตรระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ผลการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านการส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองพ.ศ. ๒๕๖๑
สวธ.มอบรางวัลให้ทีมผู้ชนะการประกวด อัปคลิปพิชิตแสน ซีซั่น ๔ เด็กมหาวิทยาลัยรังสิต ผลงานว้าว คว้ารางวัลชนะเลิศ ๑ แสนบาท
ผลการคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การพูด พุทธศักราช ๒๕๖๑ รอบคัดเลือก
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องทำน้ำเย็น(CHILLER)ของระบบปรับอากาศหลักหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานผลการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการสร้างสรรค์งานด้วยหนังนิ่ม กับศาสตราจาย์ เดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๐
รายงานผลการพิจารณาและจ้างสำหรับจ้างเหมาจัดนิทรรศการเนื่องในการจัดงานแถลงข่าวโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างพิมพ์พับมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของประเทศไทย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 [131] 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)