กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๑๕ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดนิทรรศการเนื่องในงานแถลงข่าววัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ "รุกขมกดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี"และเปิดตัวหนังสือ"รุกข มรดกของแผ่นดิน"พร้อมทั้งมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชนที่มีคุณูปการในการสืบสานตำนานต้นไม้
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์หนังสือ โมเดลโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันื้เชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง)
สวธ.เปิดบ้าน อ.ประเทือง เอมเจริญ ศิลปินแห่งชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ถ่ายทอดงานศิลป์ จุดไฟศิลปะให้เยาวชน กระตุ้นการท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ให้ท้องถิ่น
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอกาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน)จำนวน ๑ คัน ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดพะเยา จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อต้นไม้ จำนวน ๗ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ
(ร่าง)รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ เพลนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างทำตรายาง
ยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง)
รายงานผลการพิจารณาและจ้างผลิตสปอตเพื่อประชาสัมพันธ์กองทุนส่งเสริมวัฒนธรรม
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาสพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน)จำนวน ๑ คันและจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน) จำนวน ๔ คัน ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓๐ รายการ
สวธ.จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานระหว่างศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สวธ.เชิญชมเสน่ห์บนปลายเท้า บันเลต์ยอดเยี่ยมจากนครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างเหมาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้ำค่าบ้านนายประเทือง เอมเจริญ ศิลปินแห่งชาติ"ประเทือง: ศิลป์" อาจารย์ประเทือง เอมเจริญ ลมหายใจบนผืนผ้าใบ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาทอผ้าไหม ผ้าฝ้ายต่อจก และตัดชุดครูอาวุโส เพื่อสวมใส่ในการแสดงดนตรีไทย โดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓๕ คน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 [87] 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)