กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมการฝึกอบรมตามโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรุ้ทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างทำประเป๋าบรรจุเอกสารการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๒๐๐ ใบ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการจังหวัดนครราชสีมา
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถโดยสารปรับอากาศสำหรับคณะผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมกับประเทศญี่ปุ่น และประชุมหารือและสังเกตการณ์การประกวด "The ๔๗ Japan Marching Band Association National Championship" ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ ธันวาคม ณ ประเทศญี่ปุ่น
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "นวดไทย" มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
เล่าขานตำนานไทลื้อ เมืองเชียงคำ
ย้อนรอยการเดินทางไกลของชาวไทลื้อ ที่หอบวิถีวัฒนธรรมงดงามมาลงหลักปักฐาน ณ เมืองเชียงคำ
รายงานผลการพิจารณาและซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ
ขยายเวลาการรับสมัครการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๖๓
การคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓
คึ-ฉื่ย ไร่หมุนเวียน เกษตรนิเวศสังคม วิถีคนกะเหรี่ยง
คึ-ฉื่ย การเพาะปลูกแบบวิถีกะเหรี่ยงที่อยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน
สวธ.จัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาอาเซียน ปี ๒๕๖๓ เทอม ๒
สวธ.เชิญน้องๆ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓ สนุกสนานสร้างสรรค์ ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-ตลาดนัดวัฒนธรรม-หออัครศิลปิน
สวธ.ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทย และมารยาทในสังคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นแบบอย่างผู้ที่ตระหนักและรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทย
สวธ.ชวนน้อง ๆ หนูๆ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในงานตลาดนัดวัฒนธรรม “บุญคูณลาน บุญคุณข้าว เยาวชนร่วมสืบสาน ตำนานแห่งวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓
คำสั่งยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ และกิจการโรงภาพยนตร์
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาสแกนหนังสือสวธ.เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(ebook)
ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๕ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันขึ้นปีใหม่สากลของชาวโลก-ชาวไทย
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างซักผ้าคลุมโต๊ะ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)