กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
วธ.ร่วมกับ มศว. จัดการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ “นวัตศิลป์ ถิ่นผ้า ในวิถีวัฒนธรรม” น้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาผ้าไทยจนเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลาย
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมในงานวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งจ้างผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมในงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
“แม่” ในบริบทมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม : นิทานก่องข้าวน้อยฆ่าแม่
รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งจ้างซ่อมเครื่อง Printer Brother MFC-๙๑๔๐CDN
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อกระดาษชำระ
ผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ
สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ระบบราวพ่นหมอกพร้อมติดตั้ง
พิธีโกนจุก สัญลักษณ์การเข้าสู่วัยรุ่นของเด็กไทยในอดีต
เล่าสู่กันฟัง...เรื่อง “ไม่เชื่อ...อย่าลบหลู่”
รู้ไว้ใช่ว่า…ตอน ตำนานยักษ์ “เทพผู้พิทักษ์ศาสนา” ตอน ๒
สวธ.ประกาศผลเรื่องสั้น “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม” (รอบคัดเลือก)
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จากผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช-สงขลา
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน
รายงานผลการพิจารณาและจ้างซักผ้าคลุมโต๊ะแบบสำเร็จรูป
ผลการพิจารณาและสั่งจ้างปรับปรุงหออัครศิลปินโดยวิธีคัดเลือก
“แม่” ในบริบทมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม : ตำนานแม่นากพระโขนง
รายงานผลการพิจารณาและซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ
ลงนามสัญญาจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์"การสร้างจิตสำนึก วิถีวัฒนธรรมใหม่ชนะภัยโค 19" เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)