กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์
วธ.จัดงานแถลงข่าว “พลังศิลปินรวมใจ แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
สวธ.ประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑
เอกสารประกอบการชี้แจ้งทำความเข้าใจพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๕๙
สวธ.เปิดรับสมัครนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ
นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำลังเปิดรับสมัครนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยา ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗ รายการ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์
จ้างจัดงานประเพณีลอยกระทง "รักษ์น้ำ รักวัฒนธรรม" โดยวิธีพิเศษ
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุดจากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑
จ้างทำสำเนาดีวีดีสารคดีชุดพระเจ้าแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ชุด โดยวิธีพิเศษ
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรม ในวันเสาร์-อาทิตย์ และในช่วงปิดภาคเรียน ต้ั้งแต่ พฤศจิกายน ๒๕๕๙-เดือนมีนาคม ๒๕๖๐
จัดจ้างทำถ้วยรางวัลการประกวดกระทงประเภทอนุรักษ์ และประเภทสร้างสรรค์
จ้างพิมพ์หนังสือ"ลอยกระทง รักษ์น้ำ รักวัฒนธรรม" และแผ่นปลิวประชาสัมพันธ์เทศกาลลอยกระทง
สวธ.รับสมัครเข้าร่วมโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๐
สวธ.ประกาศรับสมัครสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ประจำปี ๒๕๖๐
สวธ.เชิญเยาวชนสมัครเข้ารับคัดเลือกร่วมคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย รับสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นี้
สวธ.เปิดรับสมัครชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๐
นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ และขยายโอกาสในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศต่อไป
การรับสมัครแหล่งเรียนรู้เข้าร่วมโครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนประจำปรีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สอบราคาซื้อชุดประชุมระบบดิจิตอลแบบมีระบบบันทึกเสียง ๑ ชุด
จ้างพิมพ์หนังสือ "อัครศิลปิน" ฉบับเยาวชน จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ เล่ม
จัดซื้อพื้นเวทีสำเร็จรูป (Platform) จำนวน ๑ ชุด

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 [137] 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)