กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานผลการพิจารณาและจ้างบันทึกภาพถ่ายเกียวกับประวัติชีวิต ผลงาน ของศิลปินแห่งชาติ(ภาคเหนือ จำนวน ๒๕ คน)โครงการบริหารสารสนเทศและคลังข้อมูลด้านวัฒนธรรม
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ
สวธ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนสู่ความก้าวหน้า และพัฒนาการจากการดำเนินงาน ภายใต้โครงการเที่ยวงานวัด ๕๕ เมืองรอง บ้านเรา ประจำปี ๒๕๖๑
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน ๔ รายการ
สวธ.เชิญชมการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ “สุนทราภรณ์ถวายความจงรักภักดี” เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเชื่อมโยงสัญญาณอินเทอร์เน็ต ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสนามหญ้าและสวนไม้ประดับ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อน้ำทึ้ง(ท่อโสโครก) ท่อน้ำปะปา บริเวณด้านหลังอาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สวธ.ชวนย้อนวันวานเที่ยวงานวัดชานกรุง “เสน่ห์มอญวันวาน สืบสานวิถีไทย วัดสุทธาโภชน์” เขตลาดกระบัง
สวธ.เชิญร่วม ๒ สร้าง ๑ ลด กับโครงการ “หรีดหนังสือ หรีดอาลัย...ให้ปัญญา” สร้างกุศล สร้างปัญญา ลดปริมาณขยะ ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้สังคมไทย
ผลการคัดเลือกโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภททุนทั่วไป
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาเชาอุปกรณ์ดับเพลงพร้อมขนย้ายสำหรับโครงการการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย การปฐมพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและการให้ความช่วยเหลือตามหลักเวชศาสตร์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจัดหาเครื่องเซ่นสังเวย คาว หวาน ผลไม้ งานวันคล้ายสถาปนา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ปีที่ ๘
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
รายงานผลการพิจารณาและจ้างบันทึกเทปการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษาถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์หนังสือลายลักษณ์วรรณศิลป์ ๔ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ) จำนวน ๑๕ คัน เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดราชบุรีระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างถ่ายภาพนิ่งและจัดทำวีดิทัศน์สาธิตการเล่นของเด็กไทย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)