กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือ"ผ้าลายโบราณของตระกูลวงศ์ปัดสา เมืองเขมราษฎร์ธานี"
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา(รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดระยอง(รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง)
รายงานผลการพิจารณาและจ้างสำหรับจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างบันทึกภาพและเสียงการแสดงคอนเสิร์ต"น้อมใจภักดิ์จักรีวงศ์" โดยวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปภัมภ์ฯ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องแต่งกายอุปกรณ์การแสดงและเครื่องดนตรี
ผลการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับจังหวัด/กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร และระดับภาค
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างทำเข็มและโล่ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑
ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
สวธ.ขอเชิญชมการแสดงคอนเสิร์ต “น้อมใจภักดิ์จักรีวงศ์”
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานมหกรรมโขน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ด้านการส่งเสริมให้มีการเรียนการสอบในสถาบันการศึกษา ทางสื่อสิ่งพิมพ์
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาซ๋อมแซมปูกันซึมดาดฟ้า และซ่อมทาสีบันไดหนีไฟอาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง-สิ่งหล่อลื่น) จำนวน ๔ คัน
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างพิมพ์สูจิบัตรการแสดงคอนเสริร์ต "น้อมใจภักดีจักรีวงศ์"โดยวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมถ์ฯ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
สวธ.แจงการคัดเลือก“๑๐ แหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป” เพื่อส่งเสริมภาคเอกชน-เครือข่ายทางวัฒนธรรม ที่นำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดและสร้างสรรค์-สร้างรายได้ จากแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
รายงานผลและสั่งจ้างถ่ายเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อนสร้างปรับปรุงห้องน้ำระบบสุขาภิบาลและสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการ อาคารหออัครศิลปิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาจัดทำป้ายเวที ทำป้ายประชาสุัมพันธ์ ทำบัตรป้ายชื่อ ประดับจัดและตกแต่งสถานที่โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติลายลักษณ์ วรรณศิลป์ รุ่น ๕ โดยวิธีเฉพาเจาะจง
จัดจ้างถ่ายเอกสารรายชื่อผู้ได้รับการเสนอเป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นพุทธศักราช ๒๕๖๒ พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุจัดทำป้ายฉากเวทีการแสดงคอนเสิร์ต"น้อมใจภักดิ์จักรีวงศ์" โดยวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ฯ จำนวน ๕ รายการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)