กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน ๒๒๕ ใบ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน
บาแก็ต การเดินทางของขนมปังแท่งยาว
เล่าสู่กันฟัง...เรื่อง “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” มิใช่ “มรดกโลก”
ลงนามในประกาศผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓(เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
รายงานผลการพิจารณาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ ระบบสุขาภิบาล และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ อาคารหออัครศิลปิน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
เล่าสู่กันฟัง...เรื่อง “มรดกโลก” คืออะไร
รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรม ตามรอยวรรณกรรมเจ้าจันท์ผมหอม จำนวน ๕ รายการ
หัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา
สวธ.เปิดโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ลายลักษณ์วรรณศิลป์ รุ่น ๖ ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี
สวธ.ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวดการเขียนเรื่องสั้น “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม”
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้ รับ-ส่ง ศิลปินนานาชาติและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ มกราคม และวันที่ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาจัดนิทรรศการเนื่องในงานศิลปินแห่งชาติและนานาชาติสัญจร ณ หอประชุมเล็กและรอบบริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
รายงานผลการพิจารณาสั่งจ้างเหมาจัดนิทรรศการ International Art Exchange Show ThaiLand-USA 2020 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้าง สำหรับจ้างจัดพิมพ์สูจิบัตรแห่งชาติและนานาชาติ "International Art Exchange Show Thailand-USA 2020"
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างสำหนับจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่เนื่องในพิธีเปิดงานและนิทรรศการศิลปินแห่งชาติและนานาชาติสัญจร ๒๕๖๓ (International Art Exchange Show Thailand -USA 2020)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)