กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
จ้างเหมาบริการจัดหาบุคคลภายนอปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผลการคัดเลือกโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุนหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
จ้างเหมาบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รายละเอียดและขอบเขตของงานการจัดจ้างพิมพ์แผ่นพับเทศกาล"กรุงเทพฯ:เมืองอาหารอร่อย" / ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
จ้างพิมพ์หนังสือบูรพศิลปิน พ.ศ. ๒๕๕๘
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างเหมาติดตั้งระบบปรับอากาศหออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีพิเศษ
จ้างเหมาบริการเชื่อมโยงสัญญาณอินเทอร์เน็ตของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สวธ.ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จัดการแสดงโขนพระราชทาน ตอน พิเภกสวามิภักดิ์
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาสนามหญ้าและสวนไม้ประดับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
การจ้าง(Terms of Reference:TOR) งานเทศกาล "กรุงเทพฯ: เมืองอาหารอร่อย" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒-๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณศูนย์การค้าสยามพารากอ
รายละเอียดและข้อกำหนด (Terms of Reference)การจ้างจัดพิมพ์หนังสือ "การเล่นของไทย"/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง
การจัดจ้างพิมพ์หนังสือแนวทางปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดจ้าง(Term of Reference:TOR)ผลิตสื่อสารคดีเทคนิคการทอผ้าในประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
รายละเอีดยในการจ้างพิมพ์คู่มือร้านคาราโอเกะตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ คู่มือร้านเกมตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ แนวทางการนำส่งของกลาง ใบอนุญาตและการสอบปากคำ ในส่วนของพนักงานสอบสวนและพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
วธ.ยกย่องเยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศจากเวทีศิลปวัฒนธรรมระดับโลก
รายละเอียดขอบเขตการจัดจ้างพิมพ์คู่มือแนวทางการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องจำนวน ๗๐๐๐ เล่ม

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 [153] 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)