กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
สวธ.แจ้งการบำเพ็ญกุศลศพ สันต์ สารากรบริรักษ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๔๗
ประกวดราคาจ้างจัดทำต้นฉบับวารสารวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๑ คัน ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ พฤศจิกายน ๑๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและสิ่งหล่อลื่น สำหรับเดินทางไปราชการจังหวัดกาญจนบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำนิทรรศการเนื่องในงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือบทเพลงจากดวงใจแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ "พระสถิตในหทัยราษฏร์" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างผลิตโล่ประกาศเกียรติคุณมอบให้แก่สมาคมเครือข่ายศิลปินพื้นบ้าน จำนวน ๑๑ โล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
วธ.เชิญชวนประชาชนชมการแสดงอุปรากรจีนชุดพิเศษ"ทวยเทพเทิดไท้องค์ราชันย์" เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๙
สวธ.ประกาศผลการคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศสำหรับเดินทางไปราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ ๒๔-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผลการคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถจำนวน ๑ คัน(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑๔ คันและรถบรรทุก ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน
ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการงานแถลงข่าวการแสดงอุปรากรจีน ระหว่างการจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลและพัฒนาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผลการพิจารณาและขอนุมัติจัดซื้อเครื่องปั้มลมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์สรุปผลการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง
ผลการพิจารณาและขอนุมัติเช่าเครื่องดนตรีไทย สำหรับดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมการใช้เครื่องดนตรีไทยกำกับจังหวะ(ฉิ่ง ฉาบ กรับ กลองแขก โทน รำมะนา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จังหวัดชลบุรี)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 [143] 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)