กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ) จำนวน ๑๕ คัน เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
ใบสั่งจ้างเหมาบริการเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏฺิบัติการ ระบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ออนไลน์
วธ.ร่วมกับ จ.พิจิตรเปิดโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน “ต้นตะเคียน วัดหงษ์ จังหวัดพิจิตร”
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๖๔ รายการ สำหรับใช้ในการดำเนินโครงการศิลปินแห่งชาติ สืบศาสตร์สานศิลป์ สร้างรักปรากฎรูป
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศ สำหรับเดินทางไปราชการจังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิจิตรและจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างพิมพ์หนังสือ"สถาปัตยกรรมไทยใต้ร่มพระบารมี" และโปสการ์ดผลงานออกแบบสร้างสรรค์ โดยศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม(แบบประเพณี) พ.ศ. ๒๕๔๖ อาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร จำนวน ๒ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างเช่ารถตู้บริการรวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้ำค่าบ้านนายถวัลย์ ดัชนีศิลปินแห่งชาติ "วิถีงานศิลป์ ถิ่นบ้านดำ ถวัลย์ ดัชนี"
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถจำนวน ๓คันและรถบรรทุกขนาด ๖ ล้อพร้อมพนักงานขับรถจำนวน ๑ คัน (รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง)
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างเหมาผลิตสื่อวีดิทัศน์สารคดีประวัติและผลงานของบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างสรรค์งานด้วยหนังนิ่มกับศาสตราจารย์เดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๐ เพิ่มเติมจำนวน ๑๖ รายการ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คำร้องขอโอนมารับราชการในสังกัดกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
รองนายกฯ “วิษณุ” เปิดนิทรรศการ “ปฏิบัติการถ้ำหลวงวาระแห่งโลก”
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเช่าชุดโต๊ะแบบกลมพลาสติกพร้อมผ้าคลุมสีขาวและเก้าอี้พลาสติกพร้อมผ้าคลุมสีขาว จำนวน ๓๐ ชุด(๑ ชุด ประกอบด้วยโต๊ะ เก้าอี้ ๑๐ ตัว พร้อมผ้าคลุมสีขาว)
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการเช่าห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ"ระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ออนไลท์"
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างซ่อมแซมผนังกั้นห้องน้ำอาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างพัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะนำหนังสือในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
(ร่าง)รายงานขอจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
วธ.นำคณะ TYC เข้าทำเนียบรัฐบาล แสดงบทเพลงที่ชนะการแข่งกัน ขับร้องประสานเสียงโลก ครั้งที่ ๑๐ “The 10th World Choir Games 2018” คว้า ๒ เหรียญทอง ณ เมือง Tshwane สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)