กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
สวธ.เชิญร่วมงานเปิดหอศิลป์บ้านศิลปินแห่งชาติกมล ทัศนาญชลี เรียนรู้ภูมิปัญญาเปิดโลกทัศน์งานจิตรกรรมและสื่อผสมสองซีกโลก
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ
ประเพณี แห่เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ปากน้ำโพ
งานประเพณี “แห่เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ปากน้ำโพ” พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงตรุษจีนของชาวปากน้ำโพ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุ จำนวน ๓๑ รายการ สำหรับใช้ในโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ "ลายลักษณ์วรรณศิลป์ รุ่นที่ ๖"
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาจัดทำฉากถ่ายภาพงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามรอยแต้เหลี้ยว สู่ขนมจันอับ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการเดินสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากหอประชุมเล็ก ศวท. ไปยังห้องทำงานกลุ่มส่งเสริมวิถีวัฒน์
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน ๗ ฉบับของกลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ความเชื่อ แรงศรัทธาของชาวพุทธ
สวธ.ขอเชิญชวนเยาวชนจาก ๔ ภูมิภาคเข้าร่วมประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวธ.ประกาศคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓
การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๑ คัน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตุ้ปรับอกาศพร้อมพนักงานขับรถจำนวน ๓ คัน (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) และรถบรรทุก ๖ ล้อ พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ คัน(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อกรอบรูปสำหรับใส่เกียรติบัตร จำนวน ๒๘ อัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือ "หลายๆครั้งในชีวิต" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างพิมพ์สูจิบัตรและบัตรเชิญงานเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ นายกมล ทัศนาญชลี
จ้างถ่ายเอกสารแผนปฎิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี ในวาระแรก ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ลี-อายุ จือปา AKHA AMA
“ลี-อายุ จือปา” คนโชคดีที่สุดในโลก ผู้ก่อตั้งและผลักดันให้กาแฟอาข่า อาม่า ได้รับการยอมรับระดับโลก

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)