กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
จ้างเหมาติดตั้งระบบปรับอากาศหออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีพิเศษ
จ้างเหมาบริการเชื่อมโยงสัญญาณอินเทอร์เน็ตของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สวธ.ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จัดการแสดงโขนพระราชทาน ตอน พิเภกสวามิภักดิ์
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาสนามหญ้าและสวนไม้ประดับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
การจ้าง(Terms of Reference:TOR) งานเทศกาล "กรุงเทพฯ: เมืองอาหารอร่อย" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒-๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณศูนย์การค้าสยามพารากอ
รายละเอียดและข้อกำหนด (Terms of Reference)การจ้างจัดพิมพ์หนังสือ "การเล่นของไทย"/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง
การจัดจ้างพิมพ์หนังสือแนวทางปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดจ้าง(Term of Reference:TOR)ผลิตสื่อสารคดีเทคนิคการทอผ้าในประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
รายละเอีดยในการจ้างพิมพ์คู่มือร้านคาราโอเกะตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ คู่มือร้านเกมตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ แนวทางการนำส่งของกลาง ใบอนุญาตและการสอบปากคำ ในส่วนของพนักงานสอบสวนและพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
วธ.ยกย่องเยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศจากเวทีศิลปวัฒนธรรมระดับโลก
รายละเอียดขอบเขตการจัดจ้างพิมพ์คู่มือแนวทางการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องจำนวน ๗๐๐๐ เล่ม
จัดจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
จัดจ้างทำเข็มและโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการและตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติการ
จัดพิมพ์หนังสือปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการและตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฎิบัติงาน
จ้างเหมาบริการการเช่ารถโดยสารปรับอากาศสำหรับคณะผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพิ่อใช้ระหว่างการเดินทางเข้าร่วมงานการแข่งขัน"The 9 Word Choir Game ๒๐๑๖" ระหว่างวันที่ ๒-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (รวมวันเดินทางไป-กลับ)ณ เมืองโซชิ สหพันธรัฐรัสเซีย/ตารางแสดงวงเงิ
วธ.เผยแพร่วัฒนธรรมอาหารไทย-นานาชาติ ในงานเทศกาล “กรุงเทพฯ เมืองอาหารอร่อย”
ผลการคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 [115] 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)