กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร จำนวน ๒ เครื่องและเครื่องพิมพ์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานและผนังห้องทำงานผู้อำนวยการกองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรมชั้น ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและจ้างทำป้ายเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ นายพิชัย นิรันต์ สาขาทัศนศิลปฺ(จิตรกรรม)พุทธศักราช ๒๕๔๖
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์งานเปิดบิานศิลปินแห่งชาติ นายพิชัย นิรันต์สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๔๖
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างสำหรับจ้างเหมาจัดนิทรรศการ "โขน" มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๗ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุ จำนวน ๕๓ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหน่่วยจัดเก็บข้อมูลฮาร์ดดิสก์และแผงวงจรหลักคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมการฝึกอบรมสร้างสรรค์งานสีด้วยอะคริลิคตามโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๔ รายการ
จ้างเหมาตกแต่งเวทีและสถานที่ เช่าเต็นท์ เก้าอี้ และทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานหออัครศิลปินสืบสานงานศิลป์เพื่อเด็กไทย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๕ รายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศและรถบรรทุก ๖ ล้อของวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ
จ้างเหมาสูบสิ่งปฎิกูลบ่เกรอะ จำนวน ๖๐ เมตร ของอาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พร้อมเบิกจ่าย
จัดซื้อก๊อกซิงค์เดียวกันก้านคู้ พร้อมเบิกจ่าย
จัดซื้อเกลือใส่บ่อปลา พร้อมเบิกจ่าย
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาจัดพิธีเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ นายพิชัย นิรันต์ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๔๖
สิ้นศิลปินแห่งชาติ โกวิท เอนกชัย นักเขียนถ่ายทอดพุทธธรรมผ่านวรรณศิลป์
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมการฝึกอบรมถักโครเชต์และนิตติ้ง(จำนวน ๑๐ ครั้ง) ๘ รายการ ตามโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)