กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายเวที ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ทำบัตรป้ายชื่อประดับ จัด และตกแต่งสถานที่สำหรับใช้ในโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ "ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ (จิตรกรรม) รุ่น ๙ " โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรีสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๑ คันเพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการภายในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที ๔-๖ มกราคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศในการเดินทางไปราชการจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๓-๖ มกราคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้าง สำหรับจ้างเหมาเช่าบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อจัดนิทรรศการและตกแต่างสถานที่ งานโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ มรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี "ยางนาสารภี ศรีเชียงใหม่"
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒๙ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพล้งค่าทางด่วน) จำนวน ๓ คัน เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๓-๖ มกราคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์(รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๒๗ รายการ
รายงานขอจ้างพิมพ์หนังสือพระผู้สถิตในหทัยราษฎร์ ครั้งที่ ๒
รายงานผลการพิจารณาและขอนุมัติจ้างจัดทำโล่รางวัล"ศิลปินส่งเสริมวังคมและวัฒนธรรมดีเด่น"จำนวน ๑ รางวัล
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๔ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างทำเหรียญศิลปินแห่งชาติสัญจร
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศ สำหรับเดินทางไปราชการเข้าร่วมสัมนาทางวิชาการ เรื่อง "คลายปัญญาการปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ จัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐"ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๖ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหาร จำนวน ๑๐ ตัวและเก้าอี้ จำนวน ๕๐ ตัว
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้รุกข มรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี"ยางนาสารภึ ศรีเชียงใหม่"
รายงานขอซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ จัดจ้างเช่ารถตู้และจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [74] 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)