กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง) ในการเดินทางไปราชการจังหวัดเชียงใหม่
จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
“งิ้ว” สำคัญอย่างไรกับ เทศกาลตรุษจีนในประเทศไทย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า
ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างผลิตวีดิทัศน์โนรา
รายงานผลการพิจารณาและซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๓ คัน
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างพิมพ์หนังสือทรัพย์สินทางปัญญา และทรัพยากรพันธุ์กรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๓ คัน
จ้างเหมาบริการเช่ารถตุ้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๔ คัน(รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมารถตุ้ปรับอากาส พร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒ คัน ระหว่างวันที่ ๑๑-๑ถ มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๓ คันและรถบรรทุก ๖ ล้อตู้ทึบ พร้อมพนังานขับรถและพนักงานยกของ จำนวน ๒ คน จำนวน ๑ คัน
รายงานผลการพิจารราและสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ
รายงานผลการพิจารราและจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
รายงานผลการพิจารราและจ้างเขียนบทความพร้อมลงหนังสือพิมพืเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทสไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารราและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตุ้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าเช่ารถ ค่านำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง)
วธ.จัดมหกรรมการแสดงอุปรากรจีนครั้งยิ่งใหญ่ เสริมสิริมงคลมอบความบันเทิงให้พี่น้องชาวไทย-จีน-นักท่องเที่ยว ร่วมเบิกฟ้าต้อนรับปีหมู เนื่องในเทศกาลตรุษจีน
สวธ.ขอเชิญชมมหกรรมการแสดงอุปรากรจีน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
สวธ.ขอเชิญชมมหกรรมการแสดงอุปรากรจีน ๒๕๖๒ ณ ไอคอนสยามและเซ็นทรัลเวิลด์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)