กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานลผการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๒ คัน
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างทำป้ายแสดงความยินดีกับคณะเยาวชนที่ได้รางวัลการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ
กระทรวงวัฒนธรรม นำคณะนักแสดงเยาวชนไทย ๖ คณะ ๓๖๔ คน ชนะเลิศประกวดเวทีนานาชาติ เข้าพบนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีให้กำลังใจ-ชื่นชม เยาวชนไทยช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ขอให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
แผนการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานจ้างพิมพ์หนังสือ "ลอยกระทง รักษ์น้ำ รักวัฒนธรรม"
ลงนามสัญญาแก้ไขสัญญา งานจัดซื้อเก้าอี้สำหรับห้องจัดเลี้ยง จำนวน ๕๐ ตัว
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อกระดาษชำระ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุ จำนวน ๑๑ รายการ
รายงานขอจ้างพิมพ์หนังสือวัฒนธรรมการอยู่อาศัยในอาคารชุด ฉบับปรับปรุง
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์หนังสือ "อาหารไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม"
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
แจ้งปรับการจราจรทางเข้า – ทางออก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และปิดการจราจรประตูทางเข้าหอประชุมเล็ก ด้านถนนเทียมร่วมมิตร
สวธ.ขอเชิญประชาชนร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ ณ วัดสุทธาโภชน์
ลงนามแก้ไขสัญญา งานจ้างทำสื่อสำรวจความมั่นใจของคนไทยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำม้นเชื้อเพลิง)
รายงานผลการพิจารณาสั่งจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานและผนังห้องทำงานผู้อำนวยการกองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม ชั้น ๔

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)