กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
(ร่าง)รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ เพลนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างทำตรายาง
ยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง)
รายงานผลการพิจารณาและจ้างผลิตสปอตเพื่อประชาสัมพันธ์กองทุนส่งเสริมวัฒนธรรม
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาสพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน)จำนวน ๑ คันและจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน) จำนวน ๔ คัน ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓๐ รายการ
สวธ.จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานระหว่างศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สวธ.เชิญชมเสน่ห์บนปลายเท้า บันเลต์ยอดเยี่ยมจากนครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างเหมาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้ำค่าบ้านนายประเทือง เอมเจริญ ศิลปินแห่งชาติ"ประเทือง: ศิลป์" อาจารย์ประเทือง เอมเจริญ ลมหายใจบนผืนผ้าใบ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาทอผ้าไหม ผ้าฝ้ายต่อจก และตัดชุดครูอาวุโส เพื่อสวมใส่ในการแสดงดนตรีไทย โดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓๕ คน
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อมอเตอร์พัดลมคอยส์เย็นเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ ตัว
รายงานผลการ พิจารณาและจัดจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง)
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และนิทรรศการฯ กิจกรรมศิลปินแห่งชาติสัญจร สืบสานศิลป์อันดามัน
รายงายผลการพิจารณาและจ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศในการเดินทางไปราชการจังหวัดเลยระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
สวธ.ขอเชิญร่วมงานรัตนกวีสี่แผ่นดิน "สุนทรภู่" เนื่องใน วันสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคล/องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรม การอ่าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และอาคารสำนักงานพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง)
รายงานผลการพิจารราและจ้างทำบัตรประจำตัวศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)