กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
สวธ.จัดคอนเสิร์ต “รวมใจภักดิ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ ๑๑”
สวธ.เปิดบ้านแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานศิลปะ-งานฝีมือ-การแสดงจากผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมเปิดโครงการต่อเนื่อง ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรมฟรี
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์"เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยพุทธศักราช ๒๕๖๒" ในหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน ๑ ครั้ง
ลงนามแก้ไขสัญญา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรทำความดี มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ ๗ วัน ๗ ความดี ทำดีได้ทุกวัน ปี ๒
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ FUJI XEROX Docuprint cp 305
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒๗ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและซื้อวัสดุจัดทำป้ายฉากเวทีการแสดงคอนเสิร์ตประจำปีโดยวงดุริยางค์ เยาวชนไทย ในพระอุปถุมภ์ฯ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๖ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างทำโล่ โครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดทำบันทึกภาพและเสียง เพื่อเก็บรวบรวมเป็นงานและใช้ในการเผยแพร่ การแสดงคอนเสิร์ต"รวมใจภักดิ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" คร้้งที่ ๑๑ ของวงดุริยงค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างทำบ้ตรประจำตัวศิลปินแห่งชาติ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมานิทรรศการและตกแต่งสถานที่ในการประชุมวิชาการวัฒนธรรม "วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๙ " "สร้างพื้นที่วัฒนธรรม มรดกร่วมอาเซียน"
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อกรวยจราจรคาดแถบสะท้อนแสง และแผงเหล็กกั้นจราจรจำนวน ๒ รายการ
สวธ.หนุนงานวิจัยสร้างสรรค์ “สร้างพื้นที่วัฒนธรรม มรดกร่วมอาเซียน”
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง โครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง การขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒
ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน ๖ รายการสำหรับใช้ในการดำเนินงานของหออัครศิลปิน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)