กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
กวช.แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๙
ผลการคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๐
จ้างเหมาปรับปรุงบำรุงรักษา อุปกรณ์ ระบบปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศควบคุมความชื้นหออัครศิลปิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จ้างเหมาซ่อมแซมพื้น walkway ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
จ้างเหมาบำรุงซ่อมแซมระบบเสียง แสง ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบ มัลติมีเดีย ระบบไฟฟ้านิทรรศการ ระบบโทรศัพท์และระบบคอมฯประกอบการนิทรรศการหออัครฯปีงบประมาณ ๒๕๖๐
สิ้นครูลพ บุรีรัตน์ นักแต่งเพลงลูกทุ่งไทยด้วยอาการปอดติดเชื้อ
วธ.จัดการแสดงดนตรีแจ๊ส "คีตรัตนบรมราชานุสรณ์ ธ สถิตกลางใจราษฎร์นิรันดร์"
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างจัดทำต้นฉบับวารสารวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
สวธ.ร่วมกับสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชนรวมพลังแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สวธ.จัดการปฐมนิเทศคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
(ร่าง)ประกาศและ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงหอประชุมใหญ่ ศวท จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นนักดนตรีวงดุริยางค์ เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯประจำปี ๒๕๖๐
สวธ.เชิญร่วมบำเพ็ญกุศล ดวงแก้ว พิทยากรศิลป์ ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม
สวธ.รวมใจเครือข่ายน้อมรำลึก “อัครศิลปิน”
จ้างพิมพ์หนังสือ "แนวทางการพัฒนาชุมชนท่องเชิงวัฒนธรรม" จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม และหนังสือ "๑๐ ชุมชนท่องเที่ยววัฒนธรรม ปี ๙๙" จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม
วธ.จัดพิธีตักบาตรทั่วประเทศ ๕ ธ.ค.ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมจัดแสดงดนตรีแจ๊สเทิดพระเกียรติ โดยสมาชิกวง อ.ส.วันศุกร์
ข้อกำหนดและรายละเอียดการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดฝึกอบรมการวาดภาพด้วยสีน้ำการสร้างสรรค์งานเดคูพาจการฝึกอบรมศิลปะไทย และการฝึกอบรมการวาดการ์ตูนคุณธรรม ตามพระราชดำรัสของในหลวง รัชการที่ ๙
วธ.จัดมหกรรมการแสดงพื้นบ้านล้านนา แสดงความอาลัยในหลวง
จ้างเหมาทำป้ายฉากหลังและป้ายธงญี่ปุ่น สำหรับดำเนินโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ "อัครศิลปินเหนือเกล้า"โดยวิธีพิเศษ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 [145] 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)