กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
วธ.เฟ้นหา ๗ บุคคลในภาพแห่งความทรงจำ และเชิญชวนโพสต์และแชร์ถวายความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกันทั่วโลก
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ดำเนินโครงการตามหาบุคคลในภาพแห่งความทรงจำ รวม ๗ ภาพ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดงานกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม
สืบสานประเพณีลอยกระทง
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดอบรมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ภาคกลาง จำนวน ๒๑ จังหวัด รวม ๔๔ คน
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมวิทยากรมารยาทไทย ให้ข้าราชการสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ภาคกลาง ณ ห้องเอคโค่-ริทึ่ม โรงแรมฮิพ กรุงเทพมหานคร
ผลการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับจังหวัด/เขตกรุงเทพมหานคร
ประกาศรางวัลภาพยนตรยอดเยี่ยม “รางวัลพระราชทาน หอประชุม2 พระสุรัสวดี
ภาษาไทย…อารยะมรดกภูมิปัญญาของชาติ
การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านพุทธศักราช ๒๕๕๙ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
สวธ.ประชุมเตรียมความพร้อมในการกำหนดแนวทางการดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร
วันฉัตรมงคล วันมงคลของชาติ
การคัดเลือกชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
สวธ.จัดสัมมนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๔๕ น. นายประดิษฐ์ โปซิว ผู้อำนวยการสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๔ เมษายน สุขสันต์วันครอบครัว
การสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๙
วธ.เปิดถนนสายวัฒนธรรม ตลาดโคยกี๊ ๒๐๐ ปี ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับนโยบายจากรัฐบาลในการสนับสนุน การเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรม ให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
๑๓ เมษายน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ
รับบทความวิจัยวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่ง"วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๖"
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเภททุนทั่วไป
เที่ยวสงกรานต์สีขาว ในสงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้ารวมไทย
การประกวดผลงานสร้างสรรค์ของชุมชนต้นแบบทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๙(รอบตัดสิน)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 [145] 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)