กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
ผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
บายศรี ภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์จากความเชื่อและศรัทธา
เล่าสู่กันฟัง...เรื่อง “โฉมงามมณโฑ : สวยเลือกไม่ได้ เดี๋ยวผัวลิง...เดี๋ยวผัวยักษ์ ”
ผลการคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่นและผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓
สวธ.แจ้งการบำเพ็ญกุศลศพ นายพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล) พุทธศักราช ๒๕๖๐
ผลการพิจารณาและจ้างทำสำเนา DVD "สถาปัตยกรรมไทยใต้ร่มพระบารมี" พร้อมบรรจุภัณฑ์(ซอง)จำนวน ๕,๐๐๐ ชุด
การเปลี่ยนชื่อโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้ออะไหล่ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน ๑๒ รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ
ผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
ผลการพิจารณาและจัดซื้อพัสดุและอุปกรณ์ในการให้บริการให้บริการใช้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจำนวน ๖ รายการ
ผลการพิจารณาและจัดซื้อครุภัณฑ์ให้บริการใช้สถานที่ ศวท จำนวน ๖ รายการ
ขวัญคืออะไร ใครรู้บ้าง
สัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ
เล่าสู่กันฟัง...เรื่อง “พระอานนท์ : อรหันต์องค์แรกหลังพุทธกาล ผู้บรรลุธรรมในท่าพิเศษและนิพพานกลางอากาศ”
ผลการพิจารณาและจ้างผลิตสือสารคดีองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมการทำอาหารไทยด้วยวัตถุดิบสำเร็จรูป
ผลการพิจารณาและจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๓)
ผลการพิจารณาและจ้างทำเช็มและโล่ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒
สวธ.ขับเคลื่อนโครงการวัฒนธรรมร้านหนังสือทั่วประเทศชวนนักอ่านสนุกกับกิจกรรม Book Passport

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)