กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
ยกเลิกและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (โครงการเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม นวดไทย)
สัญญซื้อหนังสือที่ผ่านการคัดเลือกในกิจกรรมชวนกันอ่านในวันสำคัญ จำนวน ๘๒ รายการและ ๑๐๐ เล่มหนังสือดีสำหรับเด็กประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๐ รายการ
สวธ.ปลื้มรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกลุ่มศิลปกรรม จำนวน ๘๗ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการโขน : มรดกมหรสพแห่งชาติสสยาม
รายงานผลการพิจารณาและจ้างทำต้นฉบับพร้อมพิมพ์สูจิบ้ตร 'Khon,masked dance drama in Thailand'
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาเหมาบริการเช่ารถโดยสารปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐ ที่นั้ง จำนวน ๑ คัน พร้อมพนักงานขับรถ รวมค่าผ่านทาง ค่าจอดรถ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้เป็นพหนะในการเดินทางสำหรับคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ณสาธารณรัฐตุรกี ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๙ กันยายน ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างติดตั้งราวจับสแตนเลสและแขนยึก ที่หอประชุมใหญ่และหอประชุมเล็ก
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สัญญาจ้างเหมาผลิตสื่อวีดิทัศน์ สารคดีประวัติและผลงานของบุคคล/องค์กรดีเด่น ในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน พ.ศ. ๒๕๖๐
จ้างซ่อมแซมท่อน้ำทิ้ง(ท่อโสโครก)และท่อน้ำประปา บริเวณด้านหลังอาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรมพร้อมเบิกเงิน
สัญญาจ้างเหมาจัดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้ำค่าบ้านนายถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ"วิถีงานศิลป์ ถิ่นบ้านดำ ถวัลย์ ดัชนี"
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๕ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้าง สำหรับจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการและป้ายยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ หออัครศิลปิน
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ปั้มส่งน้ำเย็น ของระบบปรับอากาศหลักหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนังานชับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๑ คัน ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางลงพื้นที่เพื่อกำกับการถ่ายภาพนิ่งและวีดิทัศน์สาธิตการเล่นของเด็กไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)