กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
วธ.จัดงาน “วันภาษาไทยแห่งชาติ” น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณด้านภาษาและวรรณกรรม รัชกาลที่ ๙ สนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมชนกนาถมอบรางวัลเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคล–เยาวชน-ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น–เพชรในเพลง
ยินดีต้อนรับนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมศักยภาพสภาวัฒนธรรมในการดำเนินงานสงวนและรักษามรดกทางวัฒนธรรม ที่จับต้องไม่ได้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙
รายงานผลการพิจารณาและจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์สรุปผลภาพรวมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาไทยสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในราชกิจจานุเบกษา
รายงานผลการพิจารณาและจ้างถ่ายเอกสาร สัญญาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ เพื่อใช้ในงานเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑
ประกาศผลการแข่งขันประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์ประเทศไทย พุทธศักราช ๒๕๖๒ ประเภท Concert Band
ครูเตือน พาทยกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
ครูเตือน พาทยกุล ครูศิลปินแห่งชาติผู้สร้างสรรค์ ประดิษฐ์และประพันธ์ดนตรีไทยตลอดชั่วชีวิต
ชิน ประสงค์ ดิน คือแม่แห่งประติมากรรม
“ชิน ประสงค์” ผู้อยู่เบื้องหลัง การปั้นพระบรมราชานุสาวรีย์ต่างๆ และผู้ปั้นสุนัขทรงเลี้ยงประดับพระเมรุมาศ ในหลวง ร.๙
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศิลปินพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์สรุปผลรวมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาไทยสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประเทศไทยรับมอบธงพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดดนตรี และมาร์ชชิ่งอาร์ท ชิงแชมป์โลก World Championship ๒๐๒๐
ลงนามแก้ไขสัญญา จ้างจำหน่ายบัตรชมการแสดงนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อกระดาษชำระและเช็ดมือ
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุทั่วไป จำนวน ๒๖ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)
พิธีถวายข้าวพีชภาคและบุญเสียค่าหัวข้าโอกาสพระธาตุพนม
พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมายาวนาน “พิธีถวายข้าวพีชภาคและบุญเสียค่าหัวข้าโอกาส พระธาตุพนม”
สวธ.เปิดบ้านแม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือกวีน้อยตามรอยในหลวง รัชกาลที่ ๙ ความสุขของแผ่นดิน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)