กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๓
๑๑ ปริศนาธรรมที่ซ่อนไว้ในบายศรี พิธีทำขวัญบวชนาค
เล่าสู่กันฟัง...เรื่อง “กิน ที่มิใช่แค่ รับประทาน”
วธ.จัดงาน “วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๖๓” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านภาษาและวรรณกรรม รัชกาลที่ ๙ เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยให้ตระหนักในการใช้ภาษาไทย
ผลการพิจารณาและขอซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๓๗ รายการ
ผลการพิจารณาและจ้างทำชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ (Roll up)
ผลการพิจารณาและจ้างทำวีดิทัศน์ "ศิลปินรวมใจภักดิ์ ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓"
จ้างผลิตวีดิทัศน์เผยแพร่ประวัติและผลงานศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในรายการวัฒนธรรมทางสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล
ดอกชบา ความงามหลากมิติ
ผลการพิจารณาและสั่งจ้างทำเข็มและโล่เชิดชูเกียรติให้แกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓ และจ้างทำโล่รางวัลเยาวชนผู้ใช้ภาาษไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๓
สัญญาจ้างผลิตหนังสั้นมารยาทไทย มารยาทในสังคม ชุด "เท่อย่างไทย ห่างไกลโควิด-19"
ผลการพิจารณาและจ้างทำนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒
ลงนามสัญญาซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒๕ รายการ
ผลการพิจารณาและจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๒ เครื่อง
ผลการพิจารณา และสั่งจ้างผลิตสกู๊ปวิทยุ เรื่อง "มารยาทไทย ห่างไกลโควิด-19"
ผลการพิจารณาและสั่งจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์สรุปประวัติผลงานปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓
ผลการพิจารณาและการจ้างซ่อมรถกอล์ฟไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ สวธ ๒๓๕๐-๐๐๑-๒/๕๙
ผลการพิจารณาและสั่งจ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณในการประกวดเรื่องสั้น"มารยาทไทย และมารยาทในสังคม"
ผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓
ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)