กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
วายังกูเละ หนังตะลุงมลายู สื่อพื้นบ้าน สามจังหวัดชายแดนใต้
หนังเต็งสาคอ ตะลุงบันเทิง 1 ใน 2 คณะสุดท้ายของ “วายังกูเละ” ที่ยังคงมอบความสุขสนุกสนานให้กับผู้คนในสามจังหวัดชายแดนใต้ยามค่ำคืน
สวธ.จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่าน”
ผลการคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
การแสดงมหากาพย์ รามายณะอาเซียน
ตามรอย “รามายณะ” หรือ รามเกียรติ์ จากมหากาพย์แห่งอุษาคเนย์ สู่การแสดง “โขน”ของไทย “ละครโขล” ของกัมพูชา และ “ฟ้อนโขนพะลักพะลาม” ของลาว
คำสั่งยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างรถตู้ปรับอากาศปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๓ คัน
การขึ้นบันชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ
สวธ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการลายลักษณ์วรรณศิลป์ รุ่นที่ ๕ แก่ผู้ที่สนใจในการสร้างสรรค์วรรณกรรม วิทยากรโดยศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ ๑๐ สุดยอดอาหารอร่อย ร้าน ๑๐๐ ปี ที่ต้องไปรับประทาน
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาพิมพ์ภาพไวนิล ประชาสัมพันธ์งานการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ป้าย พร้อมติดตั้งและรื้อถอน
รายงานผลการพิจารณาและซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อผ้าไหมมัดหมี่สำหรับตัดชุดเครื่องแต่งกายของวงครูดนตรีไทยอาวุโสและวงบ้านปลายเนินในกิจกรรมการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและให้จ้างเหมาบันทึกภาพและเสียง การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถจำนวน ๕ คัน(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาเช่ารถบรรทุก ๖ ล้อขนาดใหญ่ พร้อมลิฟท์ขึ้นลง(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อขนเครื่องดนตรีขนาดใหญ่ การอบรมเชิงปฎิบัติการทางดนตรีสากล(ค่ายดนตรี) และการขับร้องประสานเสียง(ค่ายขับร้อง)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศและรถบัสปรับอากาสในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพิ่อเป็นพาหนะในการดำเนินงานเดินทางในกิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการฯ
สวธ.จัดกิจกรรม นาฏยรื่นรมย์ สานศิลป์ รักษ์โขนไทย ถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ
ใยกัญชง มหัศจรรย์เส้นใย แห่งสายวัฒนธรรมชาวเขาเผ่าม้ง
ใยกัญชง มหัศจรรย์เส้นใยแห่งสายวัฒนธรรมชาวเขาเผ่าม้ง พืชเศรษฐกิจที่เป็นความหวัง
รายงานผลการพิจาณาและสั่งจ้างเหมาบริการขนย้ายเอกสารของกลุ่มการคลังจำนวน ๒๕๐ กล่อง
จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๕ คัน (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)