กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
สวธ.จัดสัมมนาผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรมของชุมชน
วังกรด...ปรากฎชัดท่วงทำนองชีวิต
ประแส...ทุกอย่างจริงแท้แม้คืนวันแปรเปลี่ยน
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม "ปากน้ำประแส"
สวธ.แจ้งการบำเพ็ญกุศลศพ ศ.กิตติคุณ ระวี ภาวิไล ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๔๙
จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ
จ้างพิมพ์หนังสือมารยาทไทย(ฉบับไทย-อังกฤษ) พร้อมสำเนาแผ่นวีดิทัศน์ (VCD) ประกอบหนังสือ และชุดสื่อนิทรรศการมารยาทไทย
จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้ระหว่างการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
จ้างพิมพ์หนังสือแนวทางปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม
จ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศสำหรับคณะผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อใช้ระหว่างการเดินทางเข้าร่วมการประชุม ณ สาธารณรัฐเกาหลี
การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ คัน
สวธ.เปิดอบรมเสริมศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย
จ้างทำกระเป๋าผ้า
จ้างพิมพ์หนังสือ "การเล่นของเด็กไทย พร้อมวีดิทัศน์สาธิต" ครั้งที่ ๒
จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
สวธ.เปิดกิจกรรมค่ายเยาวชนชาวเลจังหวัดสตูล
วธ.จัดมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย ชมเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมแดนใต้
จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำหอประชุมใหญ่ หอประชุมเล็ก ห้องแต่งตัว ๓ และห้องแต่งตัว ๔ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
จ้างเหมาบำรุงรักษาระบแสดงการแสดง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ๑๒ ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๙

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 [136] 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)