กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัจ้างพิมพ์หนังสือและแผ่นประสัมพันธ์ "การเล่นของเด็กไทย"
การสำรวจการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างพิมพ์หนังสือ"เทศกาลการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทั่วไทย" ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๙ คัน และรถโดยสารปรับอากาศจำนวน ๘ คัน
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๔ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์(รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง)
วธ.จัดแถลงข่าวการจัดงานวันด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"
ขออนุมัติจ้างเหมาจัดช่อดอกไม้มอบแกตัวแทนศิลปินของหน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรมการแสดงภายใต้โครงการร้องรำทำเพลง บนพื้นที่ศูนยวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างทำโล่เกียรติคุณ จำนวน ๕ โล่
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้สด
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้าง สำหรับจ้างเหมาจัดทำภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์ พร้อมบริการโครงอลูมิเนียมและอุปกรณ์จัดนิทรรศการ เนื่องในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
วธ.เปิดตลาดประชารัฐ งานวัดศรีสุพรรณ ย้อนวันวานกับบรรยากาศงานวัดอันแสนรื่นเริง ท่ามกลางสายลมหนาว และ แสง สี เสียง แห่งความสนุกสนานของกิจกรรมต่างมากมาย
วธ.จัดแถลงข่าวงานสมโภชวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๙๐ ปี สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ศาสตร์และศิลป์ถิ่นธนบุรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อชุดโคมไฟแทรคไลท์พร้อมหลอดแอลอีดี จำนวน ๒๐ โคม
วธ.เปิดตัว ต้นไม้ทรงคุณค่า สานต่อวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ “รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมผนังกั้นห้องน้ำกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องฉายภาพยนตร์ดิจิตอล และระบบเสียงของสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานขอซื้อวัสดุ จำนวน ๕๔ รายการ สำหรับใช้ในโครงการ "ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ (จิตรกรรม) รุ่น ๙ " ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 [108] 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)