กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อกล่องใส่เอกสารแบบพลาสติก จำนวน ๒๐ ใบ
รายงานผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ
ลงนามสัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบแสงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติขอซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ
รายงานผฃการพิจารณาแฃะขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมโซฟา ณ หออัครศิลปิน
รายงานผลการพิจารณาและขอซื้อกล่องใส่กระดาษชำระ และกล่องใส่กระดาษเช็ดมือ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับมาตราการป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) จากงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุห้องสมุด
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเนื่องในการจัดกิจกรรมเปิดหออัครศิลปินโฉมใหม่ภายใต้สถานการณ์โควิด ๒๐๑๙ จำนวน ๔ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง
รายงานผลการพิจารณาละขออนุมัติจัดซื้ออะไหล่ไมโครโฟนไร้สายหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จำนวน ๒ อัน
รายงานผลการพิจารณาแฃะขอซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากโรคโควิด-19
จ้างเหมากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการจัดซื้อหนังสือ SIRIVANVARI 16 YEARS OF GLORY
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓๘ รายการ
รายงานผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ
รายงานผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ
รายงานผลการจัดซื้อแผ่นฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย จำนวน ๕ รายการ
จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนผิวพื้นห้องจัดแสดงผลงานศิลปินแห่งชาติ

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)