กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลงนามสัญญาจ้างรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ้นบัญชีของชาติ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาพนักงานรับ-ส่งเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ลงนามแก้ไขสัญญา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างถ่ายเอกสารการคัดเลือกกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๔๕๐ ชุด
สัญญาจ้างทำของจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔(กิจกรรมวัยเก๋า ๖๐+) ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายาน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์หนังสือลอยกระทง พุทธศักราช ๒๕๖๓
ลงนามสัญญาจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อกรอบสำหรับใส่เกียรติบัตร จำนวน ๑๐๐ อัน
รายงานผลการพิจารณาและจ้างสำรวจและจัดเก็บข้อมูลข่าว (Clipping)
รายงานผลการพิจารณาและจ้างผลิตวีดิทัศน์การจัดงานเทศกาลประเพณีลอยกระทงและสรุปผลการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการจัดหาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(INFOMA)ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
สัญญาจ้งบริการรักษาความปลอดภัย
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจองสถานที่ออนไลน์ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างซ่อมท่อประปา และฝ้าเพดานบริเวณห้องโถงทางเข้าผู้ชมการแสดงชั้น ๓ หอประชุมใหญ่ ศวท.
จ้างซ่อมแซมอาคารช่างเทคนิคชั้น ๓
ลงนามในสัญญาจ้างหมาบริการรักษาความสะอาดของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)