กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการพิจารณาและสั่งซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมด้วยพลังการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาต พ.ศ. ๒๕๕๓
ผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุ จำนวน ๑๖ รายการ
ผลการพิจารณาและจ้างทำเข็มวิศิษฏศิลปิน
ผลการพิจารณาของกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ ระบบสุขาภิบาล และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ อาคารหออัครศิลปินครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ผลการพิจารณาและจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรมอาคารศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย อาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคให้แกเครือข่ายกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจำนวน ๒๓ จังหวัด(๓๖ จุด)
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
แก้ไขสัญญาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาอาเซียน
แก้ไขสัญญาจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงอายุ
ผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์ จำนวน ๘ รายการ
ผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์วารสารวิจัยวัฒนธรรม (Research on Culture)
จ้างพิมพ์หนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย(Trend Book) ฉบับสมบูรณ์
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์หนังสือมรดกภูมิปัญญาจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ วัดราชสิทธาราม วัดสุวรรณราม และวัดทองธรรมชาติ
ผลการพิจารณาและจัดซื้อไส้กรองเครื่องกรองน้ำ eSpring
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุห้องสมุด
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย จำนวน ๑๐๐ แกลลอน
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์หนังสือศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓
รายงานผลการพิจารณาและจ้างทำเข็มและโล่ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)