กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อกรอบรูปสำหรับใส่เกียรติบัตร จำนวน ๒๘ อัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือ "หลายๆครั้งในชีวิต" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างพิมพ์สูจิบัตรและบัตรเชิญงานเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ นายกมล ทัศนาญชลี
จ้างถ่ายเอกสารแผนปฎิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี ในวาระแรก ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมการฝึกอบรมตามโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรุ้ทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างทำประเป๋าบรรจุเอกสารการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๒๐๐ ใบ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการจังหวัดนครราชสีมา
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถโดยสารปรับอากาศสำหรับคณะผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมกับประเทศญี่ปุ่น และประชุมหารือและสังเกตการณ์การประกวด "The ๔๗ Japan Marching Band Association National Championship" ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ ธันวาคม ณ ประเทศญี่ปุ่น
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "นวดไทย" มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
รายงานผลการพิจารณาและซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาสแกนหนังสือสวธ.เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(ebook)
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๕ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างซักผ้าคลุมโต๊ะ
รายงานผลการพิจารณา และสั่งจ้างพิมพ์วารสารวิจัยวัฒนธรรม (Research on Culture) ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเปลี่ยนท่อส่งลมเย็น(Air Duct) ของเครื่องปรับอากาศห้องสมุดวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จำนวน ๑ รายการ
ลงนามสัญญา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม อุปกรณ์ระบบปรับอากาศ หออัครศิลปิน
ผลการคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๓
รายงานผลพิจารณาและจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัตงานส่งเสริมเชิงสร้างสรรค์กีฬาอีสปอร์ต จำนวน ๒ อัตรา (วุฒิปริญญาโทและวุฒิปริญญาตรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจของสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสารสำหรับฝึกอบรมฯ และปากกาลูกลื่น

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)