กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาและจ้างอัดขยายภาพพร้อมกรอบงานเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือ มรดกวัฒนธรรมทางภาคใต้
รายงานผลการพิจารณาและจ้างจัดพิมพ์สูจิบัตรศิลปินแห่งชาติสัญจร จำนวน ๑,๔๐๐ เล่ม
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถจำนวน ๔ คัน(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)และรถบรรทุก ๖ ล้อ พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ คัน (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรม "เปิดบ้านแหล่งเรียนรู้" ตามโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทสไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์สูจิบ้ตรกิจกรรม "เปิดบ้านแหล่งเรียนรู้" โครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาจัดนิทรรศการเนื่องในงานมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ ๗ วัน ๗ ความดี ทำดีได้ทุกวัน
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ FUJI XEROX Docuprint cp 30s
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกมและกีฬาอีสปอร์ต
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งวัสดุจัดกิจกรรมร่วมกับงานวิชาการสัมพันธ์ ๗๕ ปีอัสสัมชัญศรีราชา อุทยานการศึกษา เพชรบูรพา สร้างสรรค์สังคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๓๒ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์"เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยพุทธศักราช ๒๕๖๒" ในหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน ๑ ครั้ง
ลงนามแก้ไขสัญญา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ FUJI XEROX Docuprint cp 305
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)