กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ สำหรับใช้ในการดำเนินงานของหออัครศิลปิน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุ สำหรับเปลี่ยนซ่อมแซมอุปกรณ์ห้องประชุมบุญเจิม-ใบตองจำนวน ๒๑ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์หนังสือลายลักษณ์วรรณศิลป์ ๕ จำนวน ๔,๐๐๐ เล่ม
ลงนามในสัญญาจ้างทำของจ้างเหมาจัดสถานที่งานประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและพิธียกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ขออนุมัติแก้ไขสัญญา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ รับ-ส่ง เด็กด้อยโอกาส
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถจำนวน ๖ คัน(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)และรถบรรทุก ๖ ล้อพร้อมพนักงานขับรถจำนวน ๑ คัน(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)
จ้างเหมาจัดพิธีเปิด ประดับ จัดเตรียม และตกแต่งสถานที่ในพิธีเปิดนิทรรศการ สถาปัตยกรรมไต้ร่มพระบารมีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและจ้างขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน ๔ ตู้
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อวัสดุสำนักงานและรายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและขอจัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ
รายงานผลการพิจารณาและขอซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการจัดงานคอนเสิร์ตประจำปี โดยคณะนักร้องประสานเสียง เยาวชนไทย จำนวน 6 รายการ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างจัดหาเครื่องเซ่นสังเลย คาว หวาน ผลไม้ งานวันคล้านสถาปนา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ปีที่ 9
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสงห้องตรวจภาพยนต์ ชั้น 3 และ ห้องเตรียมอาหาร (ห้องครัว) ชั้น 4
จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล
รายงานผลการพิจารณาและขอจ้างเหมาจัดทำบันทึกภาพและเสียง เพื่อเก็บรวบรวมเป็นผลงานและใช้ในการเผยแพร่ การแสดงคอนเสิร์ต "เสนาะสำเนียงเสียงประสาน ขับขานตำนานเสียงประสม" " A Journey of Siamese Chorale " ของคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ประจำปี ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดทำสูจิบัตร เพื่อใช้แสดงกำหนดการต่างๆของการแสดงคอนเสิร์ต "เสนาะสำเนียงประสาน ขับขานตำนานเสียงประสม" "A Journey of Siamese Chorale" ของคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ประจำปี ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาจัดนิทรรศการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านและการเรียนรู้ในโรงเรียนชนกลุ่มน้อย
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างจัดช่อดอกไม้มอบแก่ตัวแทนศิลปินของหน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรมการแสดงภายใต้โครงการร้องรำ ทำเพลง บนพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทสไทยเทิดพระเกียรติสถานบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๔ ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)