กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาและจ้างทำป้ายเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ นายพิชัย นิรันต์ สาขาทัศนศิลปฺ(จิตรกรรม)พุทธศักราช ๒๕๔๖
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์งานเปิดบิานศิลปินแห่งชาติ นายพิชัย นิรันต์สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๔๖
จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างสำหรับจ้างเหมาจัดนิทรรศการ "โขน" มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๗ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุ จำนวน ๕๓ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหน่่วยจัดเก็บข้อมูลฮาร์ดดิสก์และแผงวงจรหลักคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมการฝึกอบรมสร้างสรรค์งานสีด้วยอะคริลิคตามโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๔ รายการ
จ้างเหมาตกแต่งเวทีและสถานที่ เช่าเต็นท์ เก้าอี้ และทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานหออัครศิลปินสืบสานงานศิลป์เพื่อเด็กไทย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๕ รายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศและรถบรรทุก ๖ ล้อของวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ
จ้างเหมาสูบสิ่งปฎิกูลบ่เกรอะ จำนวน ๖๐ เมตร ของอาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พร้อมเบิกจ่าย
จัดซื้อก๊อกซิงค์เดียวกันก้านคู้ พร้อมเบิกจ่าย
จัดซื้อเกลือใส่บ่อปลา พร้อมเบิกจ่าย
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาจัดพิธีเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ นายพิชัย นิรันต์ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๔๖
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมการฝึกอบรมถักโครเชต์และนิตติ้ง(จำนวน ๑๐ ครั้ง) ๘ รายการ ตามโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๗ รายการ ตามโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานการพิจารณาและขอสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาทำเช็มวิษิฎศิลปินการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อขลุ่ยเพียงออสำหรับกิจกรรมการฝึกอบรมเป่าขลุ่ยเพียงออ(จำนวน ๓๐ ครั้ง) จำนวน ๑๕๐ เลา ตามโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)