กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาการปฎิบัติงานก่อนและหลังเวลาที่กำหนด สำหรับการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมาบริการพนักงานชับรถยนต์ ปฎิบัติงานก่อนและหลังเวลาที่กำหนด รวมตลอดถึงวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ปฎิบัติงานก่อนและหลังเวลาที่กำหนด รวมตลอดถึงวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ ปฎิบัติงานก่อนและหลังเวลาที่กำหนด รวมตลอดถึงวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ เดือนมกราคม ๒๕๖๓
รายงานผลการบริหารสัญญาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาจัดพิธีเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ นายกมล ทัศนาญชลี
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน ๒๒๕ ใบ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน
รายงานผลการพิจารณาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ ระบบสุขาภิบาล และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ อาคารหออัครศิลปิน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรม ตามรอยวรรณกรรมเจ้าจันท์ผมหอม จำนวน ๕ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้ รับ-ส่ง ศิลปินนานาชาติและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ มกราคม และวันที่ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาจัดนิทรรศการเนื่องในงานศิลปินแห่งชาติและนานาชาติสัญจร ณ หอประชุมเล็กและรอบบริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
รายงานผลการพิจารณาสั่งจ้างเหมาจัดนิทรรศการ International Art Exchange Show ThaiLand-USA 2020 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้าง สำหรับจ้างจัดพิมพ์สูจิบัตรแห่งชาติและนานาชาติ "International Art Exchange Show Thailand-USA 2020"
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างสำหนับจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่เนื่องในพิธีเปิดงานและนิทรรศการศิลปินแห่งชาติและนานาชาติสัญจร ๒๕๖๓ (International Art Exchange Show Thailand -USA 2020)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)
จ้างบำรุงรักษาระบบเสียง โสตทัศนูปกรณ์ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)