กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างงานแถลงข่าวการประกวดดนตรีและมาร์ชซิ่งอาร์ทชิงแชมป์ประเทศไทย ๒๐๑๙ และการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก ๒๐๒๐ ณ ประเทศไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์แผ่นพับเผยแพร่งานศิลปินแห่งชาติ จำนวน ๕,๐๐๐ แผ่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมารถสำหรับเดินทางคณะครูศิลปะไทย เพื่อไปเผยแพร่ผลงานในสหรัฐอเมริกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเชื่อเพลิง ค่าผ่านทาง)
จัดซื้อวัสดุจำนวน ๒๐ รายการเพื่อใช้ในโครงการเผยแพร่ผลงานศิลปินแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒๖ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินโครงการการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๒๔ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างผลิตสือวีดิทัศน์สารคดีสั้น เรื่อง โขน มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ(Khon,Masked Dance Drama In Thailand) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสถานโทรทัศน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑
ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์แผ่นผับประชาสัมพันธ์หออัครศิลปิน จำนวน ๔,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง
วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๑๐๐ เล่ม
รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและสิ่งหล่อลื่น)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน)
รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน ๗๐ ใบ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมการสร้างสรรค์งานด้วยหนังนิ่ม และกิจกรรมการฝึกอบรมการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนตามโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรม
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างซ่อมแซมเก้าอี้ จำนวน ๑๗ ตัว

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)