กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดทำบันทึกภาพและเสียง เพื่อเก็บรวบรวมเป็นผลงานและใช้ในการเผยแพร่ การแสดงคอนเสิร์ต "First step of cool:Tribute to the Precursor"
รายงานผลการพิจารณและจัดซื้อวัสดุสำหรับงานประปา จำนวน ๓๔ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๗๘ รายการ
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างพิมพ์สูจิบัตร โครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับจ่ายไฟฉุกเฉินในการทำงานของลิฟต์รับเสด็จหอประชุกใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จำนวน ๑ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและโทรศัพท์ จำนวน ๑๖ รายการ
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและขอจ้างเหมาจัดทำสูจิบัตร เพื่อใช้แสดงกำหนดการต่างๆ ของการแสดงคอนเสิร์ต"First step of cool:Tribute to the Precursor" ของวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดทำสูจิบัตร เพื่อใช้แสดงกำหนดการต่างๆ ของการขนส่ง"รวมใจภักดิ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" ครั้งที่ ๑๑ ของวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ
รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่เนื่องในพิธีเปิดงานยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างทำโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๗๖ โล่
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการ "สถาปัตยกรรมไทยใต้ร่มพระบารมี"ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ โดยอาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม(แบบประเพณี) พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเช่าเครื่อง LCD PROJECTOR พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาพิมพ์ภาพไวนิล ประชาสัมพันธ์งานการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ป้าย พร้อมติดตั้งและรื้อถอน
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์"ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒" ในหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน ๑ ครั้ง
รายงานผลการพิจารณาและให้จ้างเหมาเช่าชุดเครื่องแต่งกายสำหรับนักดนตรี(วงศิษย์)การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)