กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลกาพริจารณาและสั่งจ้างทำโล่ยอกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕๕ โล่
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือ"ถนนแห่งน้ำใจ อากาศสดใส ไร้มลพิษ(Streets of Kindness,Free from Pollution)"
รายงานผลการพิจาาณาและจ้างพิมพ์หนังสือลายลักษณ์วรรณศิลป์ ๖
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์หนังสือ "สมบัติของผู้ดี"
ลงนามจ้างประกวดคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร
ลงนามจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์"ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เสริมสร้างอาชีพไทย พัฒนาคุณภาพชีวิตสู้วิกฤตโควิด-19" เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสังคมออนไลน์
รายงานผลการพิจารณาและจัดซ์้ออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแว่นตาป้องกันสารเคมี
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสแบคทีเรีย จำนวน ๑๐๐ แกลลอน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซ์้อจัดซื้อหนังสือ "ตามรอยวรรณกรรมหยาดน้ำค้างพันปี" จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและจ้างทำคลิปวีดีโอผ่านสื่อออนไลน์ กิจกรรมการเรียนการสอน(ฝึกซ้อม)ของวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์สมเด้จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย และวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบแสง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อแอลกอฮอล์เจลล้างมือและแอลกอฮอล์
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ./ศวท./สภว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ลงนามสัญญาซื้อขายกล้องเทอร์โมสแกนสำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบุคคล (ตรวจไข้) จำนวน ๔ เครื่อง
ผลการพิจารณาและจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน(ฝึกซ้อม) ขับร้องประสานเสียงผู้สูงอายุทางสื่อออนไลน์ สำหรับงานคอนเสิร์ตประสานเสียง โจ๋ โก๋ เก๋า เพื่อมูลนิธิราชสุดาฯ
จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๗ รายการ
ผลการพิจารณาและจ้างเหมาซ่อมหลังคาคลุมพื้นที่รับเสด็จ(เฉพาะด้านบนของหลังคา) บริเวณด้านหน้าหอใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จำนวน ๑ งาน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)