กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อผ้าไหมมัดหมี่สำหรับตัดชุดเครื่องแต่งกายของวงครูดนตรีไทยอาวุโสและวงบ้านปลายเนินในกิจกรรมการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและให้จ้างเหมาบันทึกภาพและเสียง การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถจำนวน ๕ คัน(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาเช่ารถบรรทุก ๖ ล้อขนาดใหญ่ พร้อมลิฟท์ขึ้นลง(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อขนเครื่องดนตรีขนาดใหญ่ การอบรมเชิงปฎิบัติการทางดนตรีสากล(ค่ายดนตรี) และการขับร้องประสานเสียง(ค่ายขับร้อง)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศและรถบัสปรับอากาสในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพิ่อเป็นพาหนะในการดำเนินงานเดินทางในกิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการฯ
รายงานผลการพิจาณาและสั่งจ้างเหมาบริการขนย้ายเอกสารของกลุ่มการคลังจำนวน ๒๕๐ กล่อง
จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๕ คัน (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาจัดทำกระเป๋า เพื่อใช่้บรรจุเอกสารการอบรมเชิงปฎิบัติการทางดนตรีสากล(ค่ายดนตรี) และการขับร้องประสานเสียง(ค่ายขับร้อง)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมาจัดทำวีดิทัศน์เผยแพร่ผลงานของนางสาววนิดา พึ่งสุนทร ศิลปินแห่งชาติ โครงการเผยแพร่ผลงานศิลปินแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ จำนวน ๒ เรื่อง
รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติให้พิมพ์โปสเตอร์ บัตรเชิญพร้อมซอง และสูจิบัตร การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง-สิ่งหล่อลื่น) จำนวน ๒ คัน
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือโขน:มรดกวัฒนธรรมของมนุษย์ชาติ(Kho:Cultural Heritage of Humanity)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างบันทึกภาพนิ่งต้นไม้ "รุกข มรดกของแผ่นดิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างผลิตสื่อวีดิทัสน์ ๑๐ สุดยอดตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรม
ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงนามในสัญญาจ้างทำของจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ประวัติและผลงานศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีงบประมาณพ.ศ ๒๕๖๑ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จำนวน ๒๕๐ เล่ม
ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือ "ศาสตร์พระราชา ภาพถ่ายแสงและเงาใต้ร่มพระบารมี"

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)