กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สัญญาจ้งบริการรักษาความปลอดภัย
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจองสถานที่ออนไลน์ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างซ่อมท่อประปา และฝ้าเพดานบริเวณห้องโถงทางเข้าผู้ชมการแสดงชั้น ๓ หอประชุมใหญ่ ศวท.
จ้างซ่อมแซมอาคารช่างเทคนิคชั้น ๓
ลงนามในสัญญาจ้างหมาบริการรักษาความสะอาดของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาสนามหญ้าและสวนดอกไม้ประดับ บริเวณกรมส่งเสริมวัฒนธรรมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ และหอศิลปินจังหวัดปทุมธานี ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปี ๒๕๖๔
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ลงนามในสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน ๑๕ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ลงนามในสัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์เวทีของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติให้จ้างจำหน่ายบัตรบัตรชมการแสดงนานาชาติเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงนามสัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รายงานผลการพิจารณาและจ้างออกแบบและจัดทำรายละเอียดการปรับปรุงหอไทยนิทัศน์และสำนักงานศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก
สัญญาจ้างออกแบบและประมาณราคากลางการปรับปรุงอาคารลานกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย(เพิ่มเติม)
สัญญาแก้ไข งานจ้างเหมาจัดทำคลิปวีดีโอ "สิบบทเพลงพลิกประวัติศาสตร์"
ลงนามในสัญญาจ้างทำของจ้างเหมาบริการจัดหาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
ลงนามสัญญาจ้างเหมาดูแลรักษาระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอนุญาตภาพยนตร์ วิธีทัศน์ และสื่อโฆษณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง-สิ่งหล่อลื่น) จำนวน ๑ คัน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)