กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณา และสั่งจ้างพิมพ์วารสารวิจัยวัฒนธรรม (Research on Culture) ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเปลี่ยนท่อส่งลมเย็น(Air Duct) ของเครื่องปรับอากาศห้องสมุดวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จำนวน ๑ รายการ
ลงนามสัญญา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม อุปกรณ์ระบบปรับอากาศ หออัครศิลปิน
ผลการคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๓
รายงานผลพิจารณาและจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัตงานส่งเสริมเชิงสร้างสรรค์กีฬาอีสปอร์ต จำนวน ๒ อัตรา (วุฒิปริญญาโทและวุฒิปริญญาตรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจของสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสารสำหรับฝึกอบรมฯ และปากกาลูกลื่น
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างซ่อมรถยนตร์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ฮธ-๖๑๐๙ ฮฉ-๗๒๙๗ และ ๕กล-๖๖๔๙
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบเสียง แสง ระบบโสตทัศนูปกรณ์ กล้องวงจรปิดระบบมัลติมีเดีย ระบบไฟฟ้านิทรรศการ และระบบคอมพิวเตอร์ประกอบการแสดงนิทรรศการ
รายงานผลการพิจารณาแลละจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดนตรีไทยภาคปฎิบัติ) รุ่นที่ ๑
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างผลิตวีดิทัศน์เสนอคณะรัฐมนตรี
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือมารยาทไทย มารยาทในสังคม
รายงานผลกาพริจารณาและจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือสมุดไทย:บันทึกภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสยาม
ลงนามแก้ไขสัญญา จ้างจำหน่ายบัตรชมการแสดงนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างถ่ายเอกสารการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซนต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๔๐๐ ชุด
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาอาเซียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓(รวม ๔ เดือน)
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาอาเซียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓(รวม ๔ เดือน)
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาอาเซียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓(รวม ๔ เดือน)
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)