กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาจัดนิทรรศการเนื่องในงานมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ ๗ วัน ๗ ความดี ทำดีได้ทุกวัน
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ FUJI XEROX Docuprint cp 30s
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกมและกีฬาอีสปอร์ต
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งวัสดุจัดกิจกรรมร่วมกับงานวิชาการสัมพันธ์ ๗๕ ปีอัสสัมชัญศรีราชา อุทยานการศึกษา เพชรบูรพา สร้างสรรค์สังคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๓๒ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์"เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยพุทธศักราช ๒๕๖๒" ในหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน ๑ ครั้ง
ลงนามแก้ไขสัญญา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ FUJI XEROX Docuprint cp 305
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒๗ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและซื้อวัสดุจัดทำป้ายฉากเวทีการแสดงคอนเสิร์ตประจำปีโดยวงดุริยางค์ เยาวชนไทย ในพระอุปถุมภ์ฯ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๖ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างทำโล่ โครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดทำบันทึกภาพและเสียง เพื่อเก็บรวบรวมเป็นงานและใช้ในการเผยแพร่ การแสดงคอนเสิร์ต"รวมใจภักดิ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" คร้้งที่ ๑๑ ของวงดุริยงค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างทำบ้ตรประจำตัวศิลปินแห่งชาติ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมานิทรรศการและตกแต่งสถานที่ในการประชุมวิชาการวัฒนธรรม "วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๙ " "สร้างพื้นที่วัฒนธรรม มรดกร่วมอาเซียน"

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)