กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการพิจารณาและการจ้างซ่อมรถกอล์ฟไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ สวธ ๒๓๕๐-๐๐๑-๒/๕๙
ผลการพิจารณาและสั่งจ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณในการประกวดเรื่องสั้น"มารยาทไทย และมารยาทในสังคม"
ผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓
ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
ผลการพิจารณาและจ้างทำสำเนา DVD "สถาปัตยกรรมไทยใต้ร่มพระบารมี" พร้อมบรรจุภัณฑ์(ซอง)จำนวน ๕,๐๐๐ ชุด
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้ออะไหล่ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน ๑๒ รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ
ผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
ผลการพิจารณาและจัดซื้อพัสดุและอุปกรณ์ในการให้บริการให้บริการใช้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจำนวน ๖ รายการ
ผลการพิจารณาและจัดซื้อครุภัณฑ์ให้บริการใช้สถานที่ ศวท จำนวน ๖ รายการ
สัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ
ผลการพิจารณาและจ้างผลิตสือสารคดีองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมการทำอาหารไทยด้วยวัตถุดิบสำเร็จรูป
ผลการพิจารณาและจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๓)
ผลการพิจารณาและจ้างทำเช็มและโล่ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒
ผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ร่วมเชิดชูครูแผ่นดินศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒
ลงนามสัญญาจ้างผลิตสารคดี อัตลักษณ์งานศิลปินแห่งชาติ โดยวิธีคัดเลือก
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติทางวัฒนธรรม(ศิลปินแห่งชาติ) กิจกรรมย่อย การสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)