กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาจัดทำป้ายเวที ทำป้ายประชาสุัมพันธ์ ทำบัตรป้ายชื่อ ประดับจัดและตกแต่งสถานที่โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติลายลักษณ์ วรรณศิลป์ รุ่น ๕ โดยวิธีเฉพาเจาะจง
จัดจ้างถ่ายเอกสารรายชื่อผู้ได้รับการเสนอเป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นพุทธศักราช ๒๕๖๒ พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุจัดทำป้ายฉากเวทีการแสดงคอนเสิร์ต"น้อมใจภักดิ์จักรีวงศ์" โดยวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ฯ จำนวน ๕ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างนิทรรศการเนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ สำหรับใช้ในโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ "ลายลักษณ์วรรณศิลป์รุ่นที่ ๕"
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้องสมุดวัฒนธรรม
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุในการดำเนินโครงการฯจำนวน ๓๓ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างงานแถลงข่าวการประกวดดนตรีและมาร์ชซิ่งอาร์ทชิงแชมป์ประเทศไทย ๒๐๑๙ และการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก ๒๐๒๐ ณ ประเทศไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์แผ่นพับเผยแพร่งานศิลปินแห่งชาติ จำนวน ๕,๐๐๐ แผ่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมารถสำหรับเดินทางคณะครูศิลปะไทย เพื่อไปเผยแพร่ผลงานในสหรัฐอเมริกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเชื่อเพลิง ค่าผ่านทาง)
จัดซื้อวัสดุจำนวน ๒๐ รายการเพื่อใช้ในโครงการเผยแพร่ผลงานศิลปินแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒๖ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินโครงการการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๒๔ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างผลิตสือวีดิทัศน์สารคดีสั้น เรื่อง โขน มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ(Khon,Masked Dance Drama In Thailand) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสถานโทรทัศน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑
ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์แผ่นผับประชาสัมพันธ์หออัครศิลปิน จำนวน ๔,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง
วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๑๐๐ เล่ม

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)