กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงนามในสัญญาจ้างทำของจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ประวัติและผลงานศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีงบประมาณพ.ศ ๒๕๖๑ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จำนวน ๒๕๐ เล่ม
ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือ "ศาสตร์พระราชา ภาพถ่ายแสงและเงาใต้ร่มพระบารมี"
ลงนามสัญญาจ้างจัดการแสดงในงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จ้างผลิตกระเป๋าเพื่อใช้ใส่เอกสารในการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมรดกปัญญาทางวัฒนธรรมสำหรับประเทศภาคีอนุสัญญาฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้ออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหักล้างเงินยืม
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)
รายงานผลการพิจารราและจ้างทำตรายาง จำนวน ๒ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)
รายงานผลการพิจารณาและจ้างตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงและรักษาทำความสะอาดอุปกรณ์ตู้ สาขาโทรศัพท์ รุ่น NEC SV ๘๑๐๐
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือ"ผ้าลายโบราณของตระกูลวงศ์ปัดสา เมืองเขมราษฎร์ธานี"
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา(รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดระยอง(รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง)
รายงานผลการพิจารณาและจ้างสำหรับจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างบันทึกภาพและเสียงการแสดงคอนเสิร์ต"น้อมใจภักดิ์จักรีวงศ์" โดยวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปภัมภ์ฯ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องแต่งกายอุปกรณ์การแสดงและเครื่องดนตรี
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างทำเข็มและโล่ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)