กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาลและจัดซ์้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและขอซื้อวัสดุ จำนวน ๘ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบำรุงรักษาแอพพลิเคชั่นแนะนำหนังสือดีในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำลายเอกสาร
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจองสถานที่ออนไลน์ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (tccbooking.net)
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างสำรวจและจัดเก็บข้อมูลข่าว (Clipping) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เดือนเมษายน ๒๕๖๓ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๓
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซ์้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) จำนวน ๑ เครื่อง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จากผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ลงนามสัญญาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมระบบบันทึกภาพพร้อมติดตั้ง
ลงานมสัญญา จ้างผลิตสื่อสารคดีการสาธิตองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมประดิษฐ์ของใช้ในบ้านด้วยวัสดุ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียง จำนวน ๒ เครื่อง
รายงานผลการพิจารณาและพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างทำต้นฉบับพร้อมจัดพิมพ์หนังสือ "โนรา ศิลปะการร้อง รำ ที่ผูกพันกับชีวิต"
ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและพัฒนากฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงนามสัญญาจ้างเหมาดูแลรักษาระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนยางขอบกระจกหน้าต่างและขอบกระจกผนังติดแน่นอาคารสำนักงานพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)