กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน ๗ ฉบับของกลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๑ คัน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตุ้ปรับอกาศพร้อมพนักงานขับรถจำนวน ๓ คัน (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) และรถบรรทุก ๖ ล้อ พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ คัน(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อกรอบรูปสำหรับใส่เกียรติบัตร จำนวน ๒๘ อัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือ "หลายๆครั้งในชีวิต" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างพิมพ์สูจิบัตรและบัตรเชิญงานเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ นายกมล ทัศนาญชลี
จ้างถ่ายเอกสารแผนปฎิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี ในวาระแรก ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมการฝึกอบรมตามโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรุ้ทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างทำประเป๋าบรรจุเอกสารการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๒๐๐ ใบ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการจังหวัดนครราชสีมา
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถโดยสารปรับอากาศสำหรับคณะผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมกับประเทศญี่ปุ่น และประชุมหารือและสังเกตการณ์การประกวด "The ๔๗ Japan Marching Band Association National Championship" ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ ธันวาคม ณ ประเทศญี่ปุ่น
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "นวดไทย" มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
รายงานผลการพิจารณาและซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาสแกนหนังสือสวธ.เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(ebook)
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๕ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างซักผ้าคลุมโต๊ะ
รายงานผลการพิจารณา และสั่งจ้างพิมพ์วารสารวิจัยวัฒนธรรม (Research on Culture) ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเปลี่ยนท่อส่งลมเย็น(Air Duct) ของเครื่องปรับอากาศห้องสมุดวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จำนวน ๑ รายการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)