กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ ๑๒ ที่นั้ง จำนวน ๗ คัน
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้ออุปกรณ์ในการจัดโครงการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร"การอบรมเทคนิคการพัฒนาสมรรถนะตนเอง"
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๔ คัน
รายงานผลการพิจารณาและซื้ออุปกรณ์ในการจัดโครงการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร"การอบรมเทคนิคการพัฒนาสมรรถนะตนเอง"
ลงนามสัญญาจ้างเหมาจัดทำสารคดี "อัตลักษณ์วิถีถิ่น ศิลปินแห่งชาติ"
ลงนามสัญญาจ้างเหมาสแกนและจัดเก็บข้อมูลคำขอตรวจพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในระบบฐานข้อมูล
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาจัดนิทรรศการประเพณีสงกรานต์ฉากหลังเวทีและโต๊ะพระพุทธรูป
ลงนามในสัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการพิจารณาและซื้อหลอดไฟ จำนวน ๓ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้ออะไหล่เครืองปรับอากาศห้องสมุดวัฒนธรรม
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อตู้เย็น จำนวน ๑ ตู้
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์หนังสือสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๔
ลงนามสัญญา ซื้อหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๐ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างถ่ายแบบอาคารศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย(ขาว-ดำ พร้อมเข้าเล่ม)
จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แก้ไขสัญญาจ้างปรับปรุงหออัครศิลปิน
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างพิมพ์หนังสือสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ จำนวน ๑๖,๐๐๐ เล่ม
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมระบบท่อสุขภิบาลห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงชั้น ๓ อาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมาจัดนิทรรศการนวดไทยมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและขอซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่ต้องสัมผัส จำนวน ๒ เครื่อง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)