กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลงนามสัญญาจ้างจัดการแสดงในงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จ้างผลิตกระเป๋าเพื่อใช้ใส่เอกสารในการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมรดกปัญญาทางวัฒนธรรมสำหรับประเทศภาคีอนุสัญญาฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้ออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหักล้างเงินยืม
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)
รายงานผลการพิจารราและจ้างทำตรายาง จำนวน ๒ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)
รายงานผลการพิจารณาและจ้างตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงและรักษาทำความสะอาดอุปกรณ์ตู้ สาขาโทรศัพท์ รุ่น NEC SV ๘๑๐๐
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือ"ผ้าลายโบราณของตระกูลวงศ์ปัดสา เมืองเขมราษฎร์ธานี"
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา(รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดระยอง(รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง)
รายงานผลการพิจารณาและจ้างสำหรับจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างบันทึกภาพและเสียงการแสดงคอนเสิร์ต"น้อมใจภักดิ์จักรีวงศ์" โดยวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปภัมภ์ฯ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องแต่งกายอุปกรณ์การแสดงและเครื่องดนตรี
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างทำเข็มและโล่ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานมหกรรมโขน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ด้านการส่งเสริมให้มีการเรียนการสอบในสถาบันการศึกษา ทางสื่อสิ่งพิมพ์
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาซ๋อมแซมปูกันซึมดาดฟ้า และซ่อมทาสีบันไดหนีไฟอาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง-สิ่งหล่อลื่น) จำนวน ๔ คัน
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างพิมพ์สูจิบัตรการแสดงคอนเสริร์ต "น้อมใจภักดีจักรีวงศ์"โดยวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมถ์ฯ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
รายงานผลและสั่งจ้างถ่ายเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อนสร้างปรับปรุงห้องน้ำระบบสุขาภิบาลและสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการ อาคารหออัครศิลปิน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)