กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒๗ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและซื้อวัสดุจัดทำป้ายฉากเวทีการแสดงคอนเสิร์ตประจำปีโดยวงดุริยางค์ เยาวชนไทย ในพระอุปถุมภ์ฯ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๖ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างทำโล่ โครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดทำบันทึกภาพและเสียง เพื่อเก็บรวบรวมเป็นงานและใช้ในการเผยแพร่ การแสดงคอนเสิร์ต"รวมใจภักดิ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" คร้้งที่ ๑๑ ของวงดุริยงค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างทำบ้ตรประจำตัวศิลปินแห่งชาติ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมานิทรรศการและตกแต่งสถานที่ในการประชุมวิชาการวัฒนธรรม "วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๙ " "สร้างพื้นที่วัฒนธรรม มรดกร่วมอาเซียน"
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อกรวยจราจรคาดแถบสะท้อนแสง และแผงเหล็กกั้นจราจรจำนวน ๒ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง โครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง การขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒
ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน ๖ รายการสำหรับใช้ในการดำเนินงานของหออัครศิลปิน
รายงานผลการพิจารณาและวัสดุจัดทำป้ายฉากเวทีการแสดงคอนเสิร์ตประจำปีโดยวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย จำนวน ๗ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อใส้กรองเครื่องกรองน้ำ eSpring
รายงานผลกรพิจารณาและขอซื้อวัสดุจัดทำป้ายฉากเวทีการแสดงคอนเสิร์ตประจำปีโดยวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถุมภ์ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๖ รายการ
ลงนามสัญญา จ้างบันทึกภาพถ่ายเกี่ยวกับประวัติชีวิต ผลงานของศิลปินแห่งชาติ(จำนวน ๒๕ คน) โครงการบริหารสารสนเทศและคลังข้อมูลด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดทำบันทึกภาพและเสียง เพื่อเก็บรวบรวมเป็นผลงานและใช้ในการเผยแพร่ การแสดงคอนเสิร์ต "First step of cool:Tribute to the Precursor"
รายงานผลการพิจารณและจัดซื้อวัสดุสำหรับงานประปา จำนวน ๓๔ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๗๘ รายการ
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ รายการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)