กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือประเพณีสงกรานต์
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม Intangible Cultural Heritage ICH ฉบับเยาวชน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือนิทานพื้นบ้านเอเชีย (ASEAN Folk Tates)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม "โขน" ฉบับเยาวชน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำข้อมูลด้านประเพณีเทศกาลและศิลปินการแสดงพื้นบ้าน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์สูจิบัตรศิลปินแห่งชาติสัญจร
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาเช่ารถโดยสารปรับอากาศ ๔๐ ที่นั้งจำนวน ๒ คันและรถตู้ปรับอากาศจำนวน ๒ คัน เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการจังหวัดกาญจนบุรี
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเช่าอุปกรณ์ในการจัดงาน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างบริการบุคคลภายนอก จำนวน ๑ คน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน ๑ คน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานด้านเครือข่ายทางศิลปิะและการให้บริการแหล่งเรียนรู้หออัครศิลปิน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุ จำนวน ๑๑๓ รายการ สำหรับใช้ในโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร
รายงานผลการพิจารณาและซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากลจำนวน ๘ รายการ
รายงานผลการพิจารณาจัดจ้างสำรวจและจำทำข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ้นทะเบียนยูเนสโก
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานด้านเครือข่ายวัฒนธรรม
รายงานจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๑ คันพร้อมเบิกจ่าย
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดนตรีไทยภาคปฎิบัติ) รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร จำนวน ๒ เครื่องและเครื่องพิมพ์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานและผนังห้องทำงานผู้อำนวยการกองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรมชั้น ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)