กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุสำนักงานและรายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและขอจัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ
รายงานผลการพิจารณาและขอซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการจัดงานคอนเสิร์ตประจำปี โดยคณะนักร้องประสานเสียง เยาวชนไทย จำนวน 6 รายการ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างจัดหาเครื่องเซ่นสังเลย คาว หวาน ผลไม้ งานวันคล้านสถาปนา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ปีที่ 9
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสงห้องตรวจภาพยนต์ ชั้น 3 และ ห้องเตรียมอาหาร (ห้องครัว) ชั้น 4
จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล
รายงานผลการพิจารณาและขอจ้างเหมาจัดทำบันทึกภาพและเสียง เพื่อเก็บรวบรวมเป็นผลงานและใช้ในการเผยแพร่ การแสดงคอนเสิร์ต "เสนาะสำเนียงเสียงประสาน ขับขานตำนานเสียงประสม" " A Journey of Siamese Chorale " ของคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ประจำปี ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดทำสูจิบัตร เพื่อใช้แสดงกำหนดการต่างๆของการแสดงคอนเสิร์ต "เสนาะสำเนียงประสาน ขับขานตำนานเสียงประสม" "A Journey of Siamese Chorale" ของคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ประจำปี ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาจัดนิทรรศการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านและการเรียนรู้ในโรงเรียนชนกลุ่มน้อย
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างจัดช่อดอกไม้มอบแก่ตัวแทนศิลปินของหน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรมการแสดงภายใต้โครงการร้องรำ ทำเพลง บนพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทสไทยเทิดพระเกียรติสถานบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๔ ครั้ง
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาตัดชุดเครื่องแต่งกายสำหรับวงดนตรีบ้านปลายเนินในกิจกรรมการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาจัดนิทรรศการและตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้สดเนื่องในการจัดงานประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และพิธียกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๗ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสงห้องสมุดวัฒนธรรม
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและจ้างอัดขยายภาพพร้อมกรอบงานเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือ มรดกวัฒนธรรมทางภาคใต้
รายงานผลการพิจารณาและจ้างจัดพิมพ์สูจิบัตรศิลปินแห่งชาติสัญจร จำนวน ๑,๔๐๐ เล่ม
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถจำนวน ๔ คัน(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)และรถบรรทุก ๖ ล้อ พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ คัน (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)