กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาและจ้างจัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์วารสารวิจัยวัฒนธรรม(Research on Culture)
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร เพื่อมอบให้แก้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมและคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดทำป้ายในพิธีเปิดและการแสดงคอนเสิร์ตการอบรมเชิงปฎิบัติการทางดนตรีสากล(ค่ายดนตรี) และการขับร้องประสานเสียง(ค่ายขับร้อง)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์สลิปคาร์บอนซองเงินเดือนของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอาคารของกรมส่งสเริมวัฒนธรรม
จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งปรเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก
ลงนามในสัญญาจ้างทำของจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเผยแพร่สินค้าทางวัฒนธรรม (E-market)
รายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อช่อดอกไม้สด สำหรับการแสดงคอนเสิร์ต "ดนตรีบรรเลงขับเพลงประสาน" การอบรมเชิงปฏิติการทางดนตรีสากล(ค่ายดนตรี) และการขับร้องประสานเสียง(ค่ายขับร้อง)พร้อมเบิกจ่าย
รายงานผลการพิจารณาและจ้างทำเกียรติบัตรและกรอบ จำนวน ๘๔ ชุด
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อดอกไม้จัดช่อ งานแถลงข่าว ชรินทร์อิน คอนเสิร์ตหมายเลข ๑๘ "แผ่นดินแห่งความรัก " จำนวน ๑ รายการ
ขออนุมิแก้ไขใบสั่งจ้าง เลขที่ ๒๐๐ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างทำเกียรติบัตรและกรอบ
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งขาติครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ ๗๙ วรรคสอง พร้อมเบิกจ่าย
เบิกเงินค่าจัดซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างรถตู้ปรับอากาศปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๓ คัน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ ๑๐ สุดยอดอาหารอร่อย ร้าน ๑๐๐ ปี ที่ต้องไปรับประทาน
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาพิมพ์ภาพไวนิล ประชาสัมพันธ์งานการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ป้าย พร้อมติดตั้งและรื้อถอน
รายงานผลการพิจารณาและซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)