กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒
ผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศการประกวดทำคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จัดซื้อวัสดุสำนักงานและรายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒๘ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงนามสัญญาจ้างรื้อถอนและติดตั้งสายไฟฟ้าใต้ดิน อาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสงลดความร้อน ณ ห้องอาหารใต้อาหารช่างเทคนิค
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อหมึกพิมพ์ BROTHER รุ่น HL - 110(TN1000)เพื่อใช้กับเครื่องพิมพ์เหมายเลขครุภัณฑ์ สวธ. ๗๔๔๐-๐๐๑-๙๐/๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงนามในสัญญาจ้างทำของจ้างผลิตวีดิทัศน์ประวัติและผลงาน"ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒"
ผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างทำบัตรประจำตัวศิลปินแห่งชาติ
จ้างเหมาปรับปรุงพัฒนาระบบภาพยนตร์และวีดิทัศน์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมาจัดนิทรรศการเนื่องในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ"วิจัยทางวัฒนธรรมครั้งที่ ๑๐"
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์หนังสือรวมผลงานศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัตสั่งจ้างพิมพ์หนังสือโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมในงานวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งจ้างผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมในงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งจ้างซ่อมเครื่อง Printer Brother MFC-๙๑๔๐CDN

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)